Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Likwidacjia Fundacji Pozytywnych Zmian z siedzibą w Bielsku-Białej

14 maja 2022 17:25
Reklama
Reklama

Likwidatorka Fundacji Pozytywnych Zmian z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412714, NIP 547214225, REGON 24287673,
podaje do publicznej wiadomości, iż uchwałą Zarządu Fundacji nr 1/12/2021/L z dnia 15.12.2021 r. Fundacja została postawiona w stan likwidacji i rozwiązania.

Na likwidatorkę Fundacji powołano Panią Paulę Pieczonkę uchwałą Zarządu Fundacji nr 2/12/2021 z dnia 15.12.2021 r.

Postępowanie likwidacyjne trwa nadal aż do momentu wykreślenia Fundacji z rejestru KRS.

W związku z powyższym, wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej na adres :
Fundacja Pozytywnych Zmian, ul. Cicha 7/1, 43-300 Bielsko-Biała

Likwidatorka Fundacji Pozytywnych Zmian Paula Pieczonka

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Pozytywnych Zmian
Imię i nazwisko:
Alina Kula
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 14 maja 2022 do 21 maja 2022
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.