Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Fundacja szuka wolontariusza do świadczenia usług opiekuńczych dla dzieci z niepełnosprawnościami

20 czerwca 2022 12:22
Reklama
Reklama

Fundacja Sustinae poszukuje osób chcących odbyć praktyki studenckie lub zaangażować się na stałe w formie wolontariatu w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków pt. „ Świadczenie usług asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością”. 

Zakres zadań praktykanta/wolontariusza:
• sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością na czas nieobecności rodzica/opiekuna: wykonywanie czynności opiekuńczych, tj. pomoc dziecku w skorzystaniu z posiłku, toalecie, przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania, pomoc dziecku w dotarciu do podmiotów realizujących na jego rzecz działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym, itp.; 
• pomoc dziecku w dotarciu do podmiotów realizujących na jego rzecz działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym, itp.;
• towarzyszenie dziecku w kontaktach z rówieśnikami;
• towarzyszenie dziecku w trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie rodzica;
• pomoc dziecku w nauce lub przyswojeniu podstawowych umiejętności życiowych i społecznych;
• towarzyszenie rodzicowi w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju dziecka;
• udzielanie informacji rodzicom w zakresie pozyskiwania wiedzy o formach i podmiotach mogących udzielić pomocy dziecku.
• udzielanie informacji rodzicom w zakresie możliwości samopomocy;
• inne: np. ćwiczenia logopedyczne, wsparcie psychologiczne;

Profil kandydata:
• osoba posiadająca kwalifikacje (uzyskany lic.) pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalającego świadczyć wymagane usługi; 
• dyspozycyjność: min. 5/10 godz. w tygodniu: możliwa praca w przedziałach czasowych 15– 19.00, 7 dni w tygodniu – zgodnie z miesięcznym harmonogramem ustalonym pomiędzy odbiorcą usługi a wolontariuszem/praktykantem)
• gotowość do przemieszczania się na terenie m. Krakowa (świadczenie usług w miejscu zamieszkania)
• osoba zorganizowana, sumienna, kontaktowa.
Miejsce pracy: m. Kraków. Zwrot kosztów dojazdu do miejsca świadczenia usługi.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: tel. 883 340 209 lub mail

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Sustinae
Imię i nazwisko:
Aneta Duch
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 20 czerwca 2022 do 21 lipca 2022
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.