Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Specjalista PR - koordynator promocji i komunikacji podstawowej oferty CNK

23 czerwca 2022 16:31
Reklama
Reklama

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje do pracy

Specjalisty PR - koordynatora promocji i komunikacji podstawowej oferty CNK

Miejsce pracy: Warszawa

Twoje zadania:

Opracowywanie strategii i realizacja promocji oferty biletowanej CNK, pracującej na cele frekwencyjne instytucji: Wystawy (stałe i czasowa), w tym Laboratoria i Teatry https://www.kopernik.org.pl/wystawy oraz Planetarium, a w szczególności:

·        wybór odpowiednich narzędzi PR lub marketingowych, planowanie i realizacja płatnych kampanii outdor i digital (FB Ads, Google Ads),

·        tworzenie harmonogramów działań, tworzenie i rozliczanie budżetów promocji, opracowywanie raportów podsumowujących,

·        analiza skuteczności realizowanych kampanii, tworzenie rekomendacji do długofalowych działań profrekwencyjnych i wizerunkowych,

·        koordynowanie tworzenia materiałów promocyjnych (graficzne, drukowane, elektroniczne) – współpraca z grafikami i redaktorami i filmowcami,

·        wybór partnerów i dostawców zewnętrznych, wspierających realizację zadań i koordynacja ich pracy

·        realizacja działań promujących ofertę komercyjną CNK, skierowaną do biznesu https://www.kopernik.org.pl/ofertakomercyjna i udział w prowadzeniu profilu CNK na Linkedin

·        ścisła współpraca z całym zespołem Centrum Nauki Kopernik w celu koordynacji działań, promocyjnych, w szczególności na co dzień z działami Promocji i Komunikacji, Współpracy Biznesowej (tworzenie ofert sponsorskich i świadczeń) oraz Obsługi Klienta (sprzedaż biletów).

Czego od Ciebie oczekujemy:

·        wykształcenia wyższego, minimum I stopnia,

·        min. 3 lat pracy na stanowiskach związanych z promocją, PR, zarządzaniem projektami,

·        bogatego doświadczenia w realizacji płatnych kampanii reklamowych, w tym w social mediach,

·        samodzielności w prowadzeniu projektów, w tym: analizy sytuacji i odpowiedniego reagowania na nią, zarządzania budżetem i monitorowania jego realizacją,

·        znajomości narzędzi PR/marketingowych i umiejętności dopasowania ich do aktualnych potrzeb promocyjnych,

·        umiejętności godzenia zadań kreatywnych i rutynowych,

·        dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem będzie:

·        doświadczenie w pracy w instytucji publicznej, w tym znajomość zasad wyłaniania wykonawców w trybie konkurencyjnym,

·        doświadczenie w prowadzeniu Linkedin oraz e-mail marketingu.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

·        oferujemy umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika,

·        umożliwiamy udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym w nowoczesnej instytucji kultury,

·        gwarantujemy wsparcie zespołu oraz możliwość rozwoju zawodowego,

·        zapewniamy benefity pracownicze (m.in. prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS).

Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie przez link, do dnia 8 lipca 2022 r.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7e264f2bb86f499c8454446c9c72703a

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

1.      Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2.      Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3.      Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4.      Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5.      Informujemy, że  podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7.      Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10.   Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11.   Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail:rekrutacja@kopernik.org.pl.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik www.kopernik.org.pl

.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Centrum Nauki Kopernik
Imię i nazwisko:
Monika Górska
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 23 czerwca 2022 do 7 lipca 2022
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.