Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Szukamy pracownika do Biura OPP w NIW-CRSO, dołącz do naszego zespołu - DZIAŁAMY, WSPIERAMY!

3 sierpnia 2022 11:19
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na stanowisko:

starszy specjalista/specjalista/asystent* ds. organizacji pożytku publicznego w Biurze Organizacji Pożytku Publicznego (nr R2212)

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Biuro Organizacji Pożytku Publicznego zajmuje się zagadnieniami związanymi z organizacjami pożytku publicznego, w tym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz bazą sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

* w zależności od poziomu spełnienia wymagań

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne zadania, które przewidujemy na tym stanowisku:

 • udzielanie odpowiedzi na zapytania organizacji pożytku publicznego, w tym w szczególności dotyczących sprawozdawczości i zamieszczania sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
 • prowadzenie spraw związanych z przedstawianiem wyjaśnień przez organizacje pożytku publicznego oraz dotyczących wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • uczestniczenie w procesie udzielania dotacji organizacjom pożytku publicznego z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego,
 • przygotowanie i prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do organizacji pożytku publicznego oraz promujących ideę 1% podatku,
 • realizacja innych zadań powierzonych przez kierownika Biura.

Oto czego wymagamy od Ciebie:

 • wykształcenie wyższe albo student V roku studiów magisterskich,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi w przypadku stanowiska:

    o    starszego specjalisty – minimum dwuletnie;

    o    specjalisty – minimum roczne;

    o    asystenta – doświadczenie pożądane,

 • dobra znajomość przepisów związanych z organizacjami pożytku publicznego, w tym przede wszystkim ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o rachunkowości,
 • umiejętność i łatwość redagowania tekstów, pism urzędowych oraz umów zgodnie z zasadami języka polskiego,
 • zaawansowana znajomość MS Office, w tym programu Excel w zakresie baz danych,
 • znajomość zagadnień związanych ze sprawozdawczością organizacji pożytku publicznego,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i skrupulatność,
 • kultura osobista,
 • korzystanie z pełni praw publicznych.

Jeżeli chcesz wyróżnić się na tle innych, mile widziane będzie:

 • rozumienie specyfiki działania III sektora,
 • chęć pomocy w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez organizacje pożytku publicznego,
 • doświadczenie w obsłudze baz danych,
 • chęć nabywania nowych umiejętności i poszerzania wiedzy,
 • łatwość nawiązywania kontaktów oraz cierpliwość,
 • poczucie misji.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym szeroki pakiet szkoleń,
 • „trzynaste” wynagrodzenie oraz nagrody – w zależności od oceny pracy,
 • ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy między godz. 07:00 a 10:00,
 • pakiet socjalny, możliwość korzystnego zakupu karty sportowej i pakietu medycznego oraz ubezpieczenia na zdrowie i życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pracę w dogodnej lokalizacji, m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Rondo ONZ.

Dokumenty i oświadczenia, które są niezbędne do udziału w rekrutacji:

 • życiorys/CV (preferowany, ale nieobowiązkowy format EUROPASS),
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się osoba kandydująca,
 • podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań w ogłoszeniu wg załączonego wzoru (do pobrania na stronie ogłoszenia).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2022 r.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@niw.gov.pl, umieszczając w temacie wiadomości numer ogłoszenia oraz swoje nazwisko. Aplikacja powinna zawierać skany niezbędnych dokumentów i oświadczeń. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Metodą i techniką naboru będzie analiza dokumentacji pod kątem spełniania wymogów zawartych w ogłoszeniu, zadanie oraz rozmowa kwalifikacyjna. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Nabór może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 601-901-144 (w sprawach związanych z zadaniami) oraz 22 468-44-16 (w sprawach dot. procesu rekrutacji i zatrudnienia).

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami, które są dostępne na stronie internetowej NIW-CRSO w zakładce „Kariera” pod adresem: https://niw.gov.pl/oniw/kariera/

Emblemat zespołu NIW-CRSO

Emblemat zespołu NIW-CRSO

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Imię i nazwisko:
Marta Bondel
Strona internetowa:
http://www.niw.gov.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 3 sierpnia 2022 do 17 sierpnia 2022
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.