Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Otwarcie likwidacji FUNDACJI BASKET R2001 z siedzibą we Wrocławiu

4 sierpnia 2022 21:02
Reklama
Reklama

Likwidatorzy Fundacji BASKET R2001 w likwidacji (dalej jako: Fundacja) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Opolskiej 11-19, KRS 0000580736, NIP: 8992775581, REGON: 362763884 podają do publicznej wiadomości, że w dniu 30.11.2021 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 1/RN/11/2021 w sprawie postawienia Fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązania.

Na likwidatorów Fundacji ustanowieni zostali: Anna Wołoszyn-Brysz i Wiesław Król.

​​​​Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 11.07.2022 r. sygnatura sprawy WR.VI NS-REJ.KRS/6812/22/365 dokonał wpisu o otwarciu likwidacji Fundacji BASKET R2001.

W związku z powyższym Likwidatorzy wzywają ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 20 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres poczty e-mail: informacje@fcg-fiscal.pl

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Basket R2001
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 4 sierpnia 2022 do 4 września 2022
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.