Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Likwidacja Fundacji „ALETHEIA” w siedzibą Warszawie

22 września 2022 16:25
Reklama
Reklama

Likwidatorzy Fundacji „ALETHEIA” w siedzibą Warszawie, ul. Zgierska 6/8 lok. 6, 04-092 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000103751, numer NIP 5260030727 oraz REGON 012049340, ogłaszają, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2022 r. sygnatura sprawy WA.XIV NS-REJ.KRS/025193/22/570 dokonał wpisu o otwarciu likwidacji Fundacji „ALETHEIA” w siedzibą Warszawie.

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji „ALETHEIA” w siedzibą Warszawie do zgłoszenia swoich wierzytelności wobec Fundacji w terminie 30 dni od daty umieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.ngo.pl, na adres Likwidatorów: Anny Kunickiej Goldfinger, Marek Krzyśkow, ul. Zgierska 6/8 lok. 6, 04-092 Warszawa.

W zgłoszeniu należy wskazać kwotę roszczenia oraz jego podstawę.

Likwidatorzy informują, że z posiadanej przez nich wiedzy wynika, że Fundacja nie posiada jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań finansowych.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja „ALETHEIA” w siedzibą Warszawie
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 22 września 2022 do 23 października 2022
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.