Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, urlopów, gromadzenie dokumentów, ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorców, wystawianie zaświadczeń
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników oraz wystawianie świadectw pracy
 • wystawianie skierowań na badania lekarskie,  kontrola ich aktualności (prowadzenie rejestru),
 • redakcja/ korekta treści umów zleceń/ umów o pracę dla osób nowozatrudnionych
 • sporządzanie umów o prace oraz umów zleceń lub o dzieło i aneksów do nich
 • wprowadzanie do programu GRATYFIKATOR oraz aktualizacja danych pracowników oraz zleceniobiorców, generowanie rachunków oraz list płac
 • wyliczanie płac, wypłata wynagrodzeń oraz dokonywanie płatności do ZUS i US
 • zgłaszanie faktu zatrudnienia cudzoziemców do Powiatowego Urzędu Pracy
 • pozyskiwanie dokumentów pobytowych dla cudzoziemców 
 • zgłaszanie osób nowozatrudnionych, umów o dzieło, dokonywanie zmian do ZUS
 • aktualizacja listy pracowników oraz zleceniobiorców (prowadzenie organigramu), analiza terminów zakończenia zatrudnienia
 • comiesięczne zgłaszanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 
 • wprowadzenia przelewów bankowych oraz prowadzenie ewidencji księgowej
 • prowadzenie/ aktualizacja zbioru umów użyczenia samochodu
 • kontrola poprawności sporządzania wyjazdów służbowych, wprowadzanie dokumentów do programu INSERT

Oczekujemy:

 • wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia kadr i płac,
 • praktycznej znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • podstaw wiedzy z zakresu rachunkowości i przepisów podatkowych,
 • dobrej znajomość programu PŁATNIK i GRATYFIKANT,
 • mile widziana znajomość programu REWIZOR,

·   dobrej organizacji pracy i nastawienia na współpracę,

 • rzetelności, skrupulatności i punktualności,
 • umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Oferujemy:

 • pracę od zaraz,
 • zatrudnienie w stabilnej i rozwijającej się Organizacji,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Aplikacje (CV + zdjęcie) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@adra.pl Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Fundacja ADRA Polska jest częścią międzynarodowej organizacji prowadzącej działalność humanitarną i rozwojową w ponad 100 krajach świata. Współorganizuje pomoc dla osób dotkniętych ubóstwem, kataklizmami i konfliktami zbrojnymi w wielu krajach świata.

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”): Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA ADRA POLSKA (dalej: Fundacja), KRS: 0000342704. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie wskazanych danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Fundacja przetwarza dane osobowe w powyższym celu przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Fundację. Szczegóły dotyczące sprzeciwu oraz innych zasad przetwarzania danych, w tym informacje o kategoriach odbiorców danych, celach przetwarzania oraz dokładne dane kontaktowe Fundacji opisano na stronie www.adra.pl/RODO. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z ADO za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@adra.pl. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, adres, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa obowiązującego. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja ADRA Polska
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 25 listopada 2022 do 3 grudnia 2022
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.