Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji Spark Pomaga za okres 01.01.2022 - 03.11.2022

15 listopada 2022 12:03
Reklama
Reklama

Likwidator Fundacji Spark Pomaga w Likwidacji z siedzibą w Warszawie (01-001) przy Aleja Jana Pawła II nr 43A lok. 37B, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000881205, NIP 5252850479, REGON 388121987 („Fundacja”), niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe Fundacji za okres 01.01.2022r. - 03.11.2022r. Wizualizacja sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Spark Pomaga
Imię i nazwisko:
Krzysztof Marszałek
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 15 listopada 2022 do 16 grudnia 2022
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.