Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Pielęgniarki / Pielęgniarze - pomoc medyczna przy granicy z Białorusią

24 listopada 2022 16:01
Reklama
Reklama

INTERSOS jest pozarządową organizacją humanitarną działającą na pierwszej linii sytuacji kryzysowych, niosącą pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych oraz wykluczenia. Organizacja powstała w 1992 roku we Włoszech; od tamtej pory nasi pracownicy pomagali osobom w 52 krajach. INTERSOS rozpoczął działalność w Polsce w lutym 2022 roku, w odpowiedzi na kryzys w Ukrainie.

Szukamy pracowników na stanowisko Pielęgniarka / Pielęgniarz, do świadczenia pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dla uchodźców i migrantów w miejscach obecnego pobytu, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej. Pomoc udzielana ma być zgodnie z zasadami humanitarnymi, standardami obowiązującymi w sektorze zdrowia oraz wartościami INTERSOS.

Miejsce dyżuru: miejscowość w pobliżu Hajnówki, województwo podlaskie

Raportowanie do: Koordynator Działań Medycznych

Obowiązki:

· zastosowanie wiedzy i umiejętności medycznych w zakresie triage’u i udzielania pierwszej pomocy. Udzielanie pomocy medycznej pacjentom przemieszczającym się w otwartym terenie, stosując metody leczenia zgodnie z odpowiednimi procedurami,

· udzielanie niezbędnych informacji pacjentowi i/lub członkom jego rodziny odnośnie jego stanu zdrowia oraz udzielanie odpowiednich wyjaśnień dotyczących kontynuacji leczenia (ze szczególną uwagą na zrozumiałość przekazanego komunikatu, zwłaszcza jeśli pacjenci posługują się innymi językami),

· udział w zbieraniu, przekazywaniu i analizie danych epidemiologicznych, sprawdzanie jakości danych i informowanie Koordynatora Działań Medycznych o wszelkich problemach lub powikłaniach chorobowych pacjentów, a także o możliwości ewentualnych błędów medycznych,

· dbałość o przestrzeganie tajemnicy zawodowej wśród wszystkich członków zespołu,

· współpraca z działem programowym, logistycznym i kadrowym organizacji INTERSOS oraz partnerskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Co oferujemy:

· pracę w systemie tygodniowym (minimum wymaganej dostępności – jeden pełny tydzień w miesiącu),

· zakwaterowanie w miejscu pełnienia obowiązków,

· odpowiednie szkolenia,

· możliwość rozwoju zawodowego w sektorze humanitarnym.

Wymagania:

· ukończone studia na kierunku pielęgniarstwo (minimum studia pierwszego stopnia),

· dobry stan zdrowia i kondycja fizyczna oraz zdolność i gotowość do pracy w trudnych warunkach fizycznych i pod wpływem stresu,

· minimum 1 rok doświadczenia w pracy w zawodzie. Zdolność do samodzielnej pracy przy udzielaniu pierwszej pomocy bez konieczności nadzoru lekarza,

· niezbędna znajomość języka angielskiego, znajomość innych języków (francuski / arabski / hiszpański / ukraiński / rosyjski / polski) będzie dodatkowym atutem,

· niezbędna umiejętność obsługi komputera (word, excel i internet),

· umiejętność współpracy i działania zespołowego,

· zrozumienie i otwartość na różnice kulturowe,

· utożsamianie się i działanie zgodnie z zasadami i wartościami organizacji INTERSOS.

Zgłoszenia prosimy składać poprzez:

eRecruiter

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
INTERSOS
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 24 listopada 2022 do 25 grudnia 2022
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.