Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Zakres obowiązków:

  • zadania kontroli finansowej i nadzorowania prowadzenia księgowości i kadr;
  • administrowanie rachunkiem pieniężnym, zapewniając zgodność z zatwierdzonym budżetem;
  • wspieranie managera programu oraz prezesa w przygotowaniu budżetu na nowe wnioski i koncepcje;
  • wsparcie w przygotowaniu modyfikacji budżetu dla różnych projektów;
  • przygotowywanie okresowych i końcowych raportów finansowych;
  • zapewnienie prawidłowego monitorowania budżetu i powiązanych projektów;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości w tym prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby grantodawców,

Wymagania:

·        dobra znajomość języka angielskiego

·        wykształcenie kierunkowe,

·        doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości,

·        doświadczenie w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i innymi organami kontrolnymi,

·        znajomość zagadnień finansowo-księgowych (w tym ZUS, płace oraz zasad obiegu dokumentów finansowych),

·        bardzo dobra organizacja pracy,

·        skrupulatność i samodzielność.

Oferujemy:

·        ciekawą pracę z możliwością doskonalenia zawodowego,

·        osobisty rozwój,

·        zatrudnienie na pełny etat na umowę o pracę lub inną preferowaną przez kandydata formę. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Fundacja ADRA Polska jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej ADRA działającej w przeszło 100 krajach świata. W Polsce oficjalnie rozpoczęła swoją działalność z końcem roku 2009. Jako swój cel postawiła sobie prowadzenie działalności dobroczynnej – więcej https://www.adra.pl/

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”): Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA ADRA POLSKA (dalej: Fundacja), KRS: 0000342704. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie wskazanych danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Fundacja przetwarza dane osobowe w powyższym celu przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Fundację. Szczegóły dotyczące sprzeciwu oraz innych zasad przetwarzania danych, w tym informacje o kategoriach odbiorców danych, celach przetwarzania oraz dokładne dane kontaktowe Fundacji opisano na stronie www.adra.pl/RODO. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z ADO za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@adra.pl. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, adres, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa obowiązującego. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja ADRA Polska
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 25 listopada 2022 do 9 grudnia 2022
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.