Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Specjalista/ka ds. kontaktów międzyorganizacyjnych i rzecznictwa

20 stycznia 2023 12:56
Reklama
Reklama

Szukamy osoby samodzielnej, komunikatywnej i nie bojącej się występować publicznie, zorganizowanej, lubiącej rozwiązywać problemy i pracować w zespole; szukającej praktycznych rozwiązań i potrafiącej przełożyć plany na rzeczywistość budżetową. Szukamy kogoś, kto jest zmotywowany do działania na rzecz zmiany społecznej.

Zakres odpowiedzialności:

 • Udział w spotkaniach koordynacyjnych;
 • Udział w przygotowaniu ekspertyz i opinii w obszarze związanym m.in. z odpowiedzią na kryzys ukraiński;
 • Udział w posiedzeniach grup eksperckich i koalicji rzeczniczych;
 • Nawiązywanie partnerstw i wspieranie funkcjonowania już istniejących;
 • Przygotowywanie i realizacja planów kampanii rzeczniczych;
 • Koordynacja działań rzeczniczych;
 • Ścisła współpraca z działem PRowym fundacji;
 • Udział w konsultacjach publicznych;
 • Współpraca z mediami i partnerami merytorycznymi;
 • Prowadzenie bieżącej współpracy z zewnętrznymi ekspertami;
 • Planowanie i organizacja wydarzeń;
 • Kontakty z donorami, tworzenie wewnętrznej i zewnętrznej sprawozdawczości merytorycznej.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z sektorem humanitarnym, lub stanowieniem polityk publicznych, lub dyplomacją, lub w działaniach rzeczniczych, lub w prowadzeniu relacji z interesariuszami (warunek konieczny);
 • bardzo dobre umiejętności pisania tekstów o charakterze oficjalnym;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, pozwalająca na swobodną komunikację w tym języku, (znajomość terminologii z zakresu polityki publicznej/ działalności humanitarnej/ prawnej to dodatkowy atut);
 • doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu lub pracy w zespole międzynarodowym / rozproszonym;
 • znajomość obszarów prawa, które są istotne dla pełnionych zadań będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie w pełnym wymiarze w wysokości zależnej od doświadczenia kandydata/tki
 • pracę w zróżnicowanym, zmotywowanym i dobrze współpracującym zespole;
 • możliwość uczestniczenia w działaniach krajowych i międzynarodowych: publikowanie tekstów, wystąpienia na konferencjach;
 • dostęp do wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń i innych narzędzi zwiększających umiejętności i dających możliwość pracy z ekspertami w ww. dziedzinach;
 • pracę w organizacji szanującej różnorodność i wspierającej potrzeby pracowników, którzy są rodzicami (elastyczny czas pracy, możliwość częściowej pracy z domu).

Adra Polska uważa różnorodność za zaletę a ludzką wyjątkowość za ważny zasób w środowisku pracy. Wszystkie wykwalifikowane i zainteresowane tą pozycję osoby zapraszamy do aplikowania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@adra.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: Specjalista/ka ds. kontaktów międzyorganizacyjnych i rzecznictwa

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”): Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA ADRA POLSKA (dalej: Fundacja), KRS: 0000342704. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie wskazanych danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Fundacja przetwarza dane osobowe w powyższym celu przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Fundację. Szczegóły dotyczące sprzeciwu oraz innych zasad przetwarzania danych, w tym informacje o kategoriach odbiorców danych, celach przetwarzania oraz dokładne dane kontaktowe Fundacji opisano na stronie www.adra.pl/RODO. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z ADO za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@adra.pl. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, adres, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa obowiązującego. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja ADRA Polska
Strona internetowa:
http://www.adra.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 20 stycznia 2023 do 19 lutego 2023
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.