Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Koordynator krajowy Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców

20 stycznia 2023 10:18
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Fundacja ADRA Polska jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej ADRA działającej w przeszło 100 krajach świata. W Polsce oficjalnie rozpoczęła swoją działalność z końcem roku 2009. Jako swój cel postawiła sobie prowadzenie działalności dobroczynnej – więcej https://www.adra.pl/

Twój zakres obowiązków:

· Koordynacja działań i nadzór nad działalnością Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC);

· Nadzór nad działalnością CIC w zakresie finansowym i merytorycznym;

· Nadzór nad właściwą sprawozdawczością we współpracy z zespołem MEAL;

· Udział w rekrutacjach i prowadzenie oceny okresowej zespołu;

· Dbanie o rozwój kompetencji podległych osób i ich rozwój zawodowy;

· Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej, oraz dbanie o relacje z partnerami;

· Organizacja superrewizji;

· Współpraca z zespołem fundacji.

Nasze wymagania:

· Wykształcenie wyższe;

· Doświadczenie w koordynacji i raportowaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

· Znajomość j. angielskiego;

· Mile widziane doświadczenie w pracy na rzecz migrantów i uchodźców, umiejętność tworzenia wniosków o dotacje oraz znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego będzie zaletą;

· Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego.

To oferujemy:

· Umowę w zależności od preferencji kandydata;

· Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku;

· Elastyczny czas pracy.

Adra Polska uważa różnorodność za zaletę a ludzką wyjątkowość za ważny zasób w środowisku pracy. Wszystkie wykwalifikowane i zainteresowane tą pozycję osoby zapraszamy do aplikowania.

W ADRA Polska jesteśmy oddani ochronie praw beneficjentów z lokalnej społeczności w miejscach, gdzie prowadzimy nasze działania. W czasie procesu rekrutacji stosujemy m.in. sprawdzenie referencji danego kandydata/kandydatki z poprzednich miejsc pracy, aby upewnić się, że nowy pracownik/pracowniczka odpowiada naszym standardom moralnym i etycznym związanym z pracą z dziećmi i grupami wrażliwymi oraz aby przez sprawdzenie wartości danej osoby zapobiec ewentualnym przypadkom wszelkiego rodzaju nadużyć wobec innych współpracowników czy lokalnej społeczności.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”): Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA ADRA POLSKA (dalej: Fundacja), KRS: 0000342704. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie wskazanych danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Fundacja przetwarza dane osobowe w powyższym celu przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Fundację. Szczegóły dotyczące sprzeciwu oraz innych zasad przetwarzania danych, w tym informacje o kategoriach odbiorców danych, celach przetwarzania oraz dokładne dane kontaktowe Fundacji opisano na stronie www.adra.pl/RODO. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z ADO za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@adra.pl. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, adres, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa obowiązującego. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja ADRA Polska
Strona internetowa:
http://www.adra.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 20 stycznia 2023 do 3 lutego 2023
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.