Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej "SEEiK"

24 stycznia 2023 18:44
Reklama
Reklama

Likwidator Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej „SEEiK” w likwidacji z siedzibą w Mrągowie (KRS 0000253880, REGON 280115424, NIP 7422132779) zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w serwisie ogólnopolskim, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „SEEiK” Uchwałą Nr I/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku podjęło decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia, co skutkowało podjęciem Uchwały Nr II/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku powołującej likwidatora – Pani Natalii Kuczmańskiej oraz rozpoczęło procedurę likwidacji.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 19 stycznia 2023 roku pod nr 10 poz. rejestru (Nr sprawy 14018/22/828 sygn. OL.VIII.NS-REJ.KRS.014018/22/828) dokonał wpisu o otwarciu likwidacji oraz zmianie sposobu reprezentacji (likwidator) i zmianie nazwy (poprzez dodanie do dotychczasowej nazwy członu „w likwidacji”).

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej „SEEiK” w likwidacji nie posiada żadnego majątku ruchomego, nieruchomego ani żadnych środków finansowych. Stowarzyszenie w likwidacji nie posiada również żadnych zobowiązań długo – i krótkoterminowych wobec podmiotów i osób, co potwierdziło Walne Zgromadzenie w Uchwale Nr III/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku, wskazując jako jedną z przesłanek likwidacji, w związku z brakiem prowadzenia jakiejkolwiek działalności.

Jednakże, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, wzywa się potencjalnych wierzycieli Stowarzyszenia „SEEiK” w likwidacji, aby zgłaszali swoje ewentualne wierzytelności w terminie od 24 stycznia 2023 roku do 28 lutego 2023 roku na adres: Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej „SEEiK” w likwidacji, ul. Wileńska 36/1, 11 – 700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, Polska.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej "SEEiK" w likwidacji
Imię i nazwisko:
Natalia Kuczmańska
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 24 stycznia 2023 do 24 lutego 2023
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.