Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Ogłoszenie o likwidacji Fundacji „ANGELS Foundation”

24 stycznia 2023 20:03
Reklama
Reklama

Likwidator Fundacji „ANGELS Foundation” w likwidacji z siedzibą w Olsztynie, niniejszym zawiadamia, że w dniu 31 grudnia 2022 roku Fundator podjął uchwałę nr 1/12/2022 o likwidacji Fundacji „ANGELS Foundation” z siedzibą w Olsztynie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000794943, posiadającej NIP: 739-393-01-70 i REGON: 38396152400000 zwanej dalej ,,Fundacją”.  

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2023 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/000344/23/202). 

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji, aby w terminie do dnia 22 lutego 2023 roku zgłosili swoje wierzytelności na adres e-mail:  matteo5@onet.eu  lub: Likwidator Fundacji „ANGELS Foundation”, Mateusz Dampc,  ul. Narutowicza 23B/48, 10-581 Olsztyn. 

Mateusz Dampc  

Likwidator Fundacji 

Dane kontaktowe
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 24 stycznia 2023 do 24 lutego 2023
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.