Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Ogłoszenie o likwidacji Fundacji Art Lovers

25 stycznia 2023 18:38
Reklama
Reklama

Likwidator Fundacji Art Lovers w likwidacji z siedzibą w Warszawie, niniejszym zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2022 roku Fundatorzy podjęli uchwałę nr 1/2022 o likwidacji Fundacji Art Lovers z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000875800, posiadającej NIP: 5252848347 i REGON: 387892725 zwanej dalej ,,Fundacją”.  

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 stycznia 2023 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/072735/22/874). 

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji, aby w terminie do dnia 25 lutego 2023 roku zgłosili swoje wierzytelności na adres e-mail:  lidia.michejda@gmail.com.

Lidia Głowacka-Michejda

Likwidator Fundacji 

Dane kontaktowe
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 25 stycznia 2023 do 25 lutego 2023
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.