Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Specjalistka/Specjalista ds.monitoringu i ewaluacji (MEAL) praca w Fundacji Polskie Forum Migracyjne

17 marca 2023 17:58
Reklama
Reklama

Fundacja Polskie Forum Migracyjne powstała w 2007 r., aby działać na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce. W PFM chcemy, by Polska była krajem, w którym ludzie różnych ras, religii i kultur żyją w zgodzie i szacunku, dążą do porozumienia i współdziałania. Naszą misją jest wspieranie integracji osób, które migrują do Polski – tak, by stała się dla nich drugą ojczyzną. Specjalizujemy się w udzielaniu wsparcia psychologicznego dorosłym i dzieciom z doświadczeniem migracji oraz w działaniach integracyjnych.

Poszukujemy Specjalistki/Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w centrum pomocy migrantom i migrantkom, które działa w ramach partnerstwa z Danish Refugee Council i jest finansowane ze środków UNHCR.

Zakres zadań:

 • Projektowanie narzędzi do zbierania wskaźników i informacji zwrotnych oraz zbieranie danych we współpracy z zespołem Fundacji
 • Projektowanie i realizacja badań potrzeb klientów Fundacji, wspieranie zespołu i zarządu Fundacji w planowaniu działań organizacji w oparciu o analizę danych (evidence-based planning)
 • Prowadzenie ewaluacji projektu, na bazie badań jakościowych, np.: grup focusowych i wywiadów z klientami Fundacji
 • Raportowanie danych ilościowych i jakościowych w języku angielskim do darczyńców i zarządu PFM
 • Prowadzenie szkoleń dla zespołu w zbieraniu wskaźników i informacji zwrotnych
 • Współpraca z osobami koordynującymi projekt, darczyńcami i partnerami Fundacji
 • Dbanie o bezpieczeństwo danych

Nasze wymagania:

 • Ukończone studia (z tytułem licencjata lub magistra) o specjalnościach: antropologia kultury, socjologia, statystyka, geografia lub podobne
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w realizacji badań jakościowych lub ilościowych (mile widziane publikacje)
 • Biegła znajomość języka angielskiego (min. poziom C1) 
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego (min. poziom B2)
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel lub Google Sheets
 • Umiejętność zbierania danych ilościowych za pomocą kwestionariuszy
 • Umiejętność zbierania danych jakościowych w postaci wywiadów i obserwacji
 • Umiejętność prezentowania zebranych danych w języku angielskim
 • Komunikatywność i otwartość na pracę w wielokulturowym środowisku
 • Samodzielność w planowaniu działań i zarządzaniu czasem

Dodatkowym atutem będzie:

 • Bardzo dobra znajomość ukraińskiego lub rosyjskiego
 • Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej (również wolontariackie) 
 • Znajomość tematyki migracyjnej
 • Znajomość Power BI
 • Znajomość ATLAS.ti

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony  do 31 grudnia 2023 r.  z możliwością przedłużenia lub inną preferowaną formę zatrudnienia (zlecenie)
 • Możliwość pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Wynagrodzenie 7000 - 7500 zł brutto (za pełen etat), w zależności od kwalifikacji i doświadczenia
 • Pracę z sensem w zgranym fundacyjnym zespole
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej, pracę w biurze w centrum Warszawy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku polskim lub angielskim na adres rekrutacja@forummigracyjne.org. W tytule e-maila prosimy wpisać „MEAL”.

Dziękujemy za wszystkie aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacje dodatkowe:

 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44a, 05-080 Izabelin (dalej Administrator), jako pracodawca.
 • Mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: info@forummigracyjne.org lub na ww. adres siedziby Administratora.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana.
 • Odbiorcami danych osobowych jest personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
PFM - co dla nas ważne

PFM - co dla nas ważne

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Strona internetowa:
https://forummigracyjne.org
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 17 marca 2023 do 31 marca 2023
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.