Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Koordynator/ka ds. finansów i administracji w Humanity In Action Polska

25 maja 2023 19:20
Reklama
Reklama

Fundacja Humanity In Action Polska jest organizacją pozarządową, która jest częścią międzynarodowego konsorcjum organizacji Humanity In Action (HIA) mającego oddziały w Bośni i Hercegowinie, Danii, Holandii, Niemczech i USA. Naszą misją jest tworzenie globalnej wspólnoty młodych aktywistek/aktywistów i liderek/liderów zaangażowanych w prospołeczną lub/i obywatelską działalność na rzecz wzmacniania demokracji, zwalczania przyczyn oraz przejawów dyskryminacji, mowy nienawiści i nietolerancji, jak również promocji i wzmacniania kultury praw człowieka. W naszej działalności koncentrujemy się na edukacji młodych ludzi w dziedzinie praw człowieka, inspirowaniu ich do prospołecznego działania, by mogli stawać się liderami/aktywnymi obywatelami w swoich lokalnych społecznościach na całym świecie.

Więcej informacji o HIA Polska:

www.uprzedzuprzedzenia.org

www.humanityinaction.org/country/poland/

www.facebook.com/HIAPolska

www.instagram.com/humanityinaction.pl/

Zakres głównych obowiązków:

 • koordynacja pracy biura Fundacji,
 • opracowywanie raportów oraz dokumentów księgowych i współpraca z biurem księgowym (m.in. obsługa kadrowo-płacowa pracowników/czek organizacji, przygotowywanie dokumentacji finansowej w ramach projektów, w tym opisywanie dokumentów i ich weryfikacja pod względem merytorycznym/finansowym),
 • tworzenie i kontrola budżetów projektów fundacji, ich realizacja, ostateczne rozliczanie projektów według wymagań grantodawców i sponsorów, monitorowanie płynności finansowej, opracowywanie sprawozdań fundacji we współpracy z biurem księgowym, zarządem i zespołem Fundacji,
 • przygotowywanie zestawień kosztów, prognoz wydatków, obsługa baz danych,
  współpraca z zespołem, wsparcie w koordynacji projektów, w szczególności w kwestiach logistycznych i organizacyjnych,
 • wsparcie zespołu Fundacji w fundraisingu (współtworzenie aplikacji grantowych),
 • kontakt i monitorowanie współpracy/raportowania z urzędami i instytucjami,
 • wysyłka mailingów, obsługa stron internetowych (wordpress),
 • wsparcie w zakresie komunikacji kanałami mediów społecznościowych,
 • prowadzenie ewidencji RODO,
 • współzarządzanie sprawami administracyjnymi i zakupami biurowymi.

Wymagania:

 • min. 3-letnie doświadczenie w pracach administracyjno-finansowych, księgowych i kadrowych, szczególnie w środowisku organizacji pozarządowych,
 • znajomość zasad księgowości, podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń, a także praktyczne doświadczenie w zakresie sprawozdawczości finansowej i rozliczania projektów, opisywania dokumentów księgowych, jak również działań fundraisingowych,
 • wykształcenie wyższe (ukończone studia licencjackie lub magisterskie),
 • znajomość programów MS Office, w szczególności MS Excel; umiejętność obsługi baz danych,
 • znajomość korzystania z mediów społecznościowych i narzędzi do produkcji multimediów (filmików, grafik, e-publikacji, e-prezentacji itp.)
 • dyspozycyjność w godzinach pracy Fundacji,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (jest to język roboczy międzynarodowej sieci Humanity in Action),
 • szczególnie ważne cechy to: wysoka motywacja do ww. typu pracy, odpowiedzialność, dokładność sumienność, rzetelność, systematyczność, punktualność, komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu i umiejętność pracy przy wielu zadaniach i organizacji własnego czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole, również pod presją czasu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub własną działalność gospodarczą (do uzgodnienia),
 • pełny wymiar godzin,
 • (współ)pracę przy innowacyjnych projektach i inicjatywach oraz w doświadczonym zespole zaangażowanych osób pasjonujących się działaniem na rzecz praw człowieka, tworzących wspólnie przyjazną,otwartą i kreatywna/twórczą atmosferę pracy,
 • pracę w biurze Fundacji mieszczącym się w dobrze skomunikowanym punkcie Warszawy, z możliwością pracy w formie hybrydowej (w wybrane dni),
 • możliwość rozwoju, w tym przez dodatkowe szkolenia,
 • możliwość uzyskania referencji.

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, możliwość rozpoczęcia współpracy przewidujemy od lipca 2023 r.

Wynagrodzenie: w wysokości od 5 500 zł do 7 500 zł brutto w zależności od kompetencji oraz doświadczenia kandydata/ki, jak też typu zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojej aplikacji: CV oraz listu motywacyjnego w jednym pliku na adres m.rafal@humanityinaction.org wpisując w temat wiadomość „Koordynator/ka ds. finansów i administracji 2023”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.05.2023.

W aplikacji prośba o dodanie nazwisk i afiliacji organizacyjnej/instytucjonalnej osób, które udzielić mogą referencji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami w celu zaproszenia do drugiego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej.

Fundacja Humanity in Action Polska respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Humanity in Action Polska moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Humanity in Action Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 7 lok. 43/7, 00-216 Warszawa. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Humanity in Action Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 7 lok. 43/7, 00-216 Warszawa. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poland@humanityinaction.org

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO oraz art. 6 pkt 1 lit. c) RODO i art. 6 pkt 1 lit. a) RODO

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie tych danych uniemożliwi uczestniczenie w procesie.

5. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

7. Ponadto informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: poland@humanityinaction.org co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9. Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Humanity In Action Polska
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 25 maja 2023 do 15 czerwca 2023
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.