Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje stosują narzędzia fundraisingu Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Dzięki temu ogłoszeniu
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!

Fundacja ADRA Polska jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej ADRA działającej w przeszło 100 krajach świata. W Polsce oficjalnie rozpoczęła swoją działalność z końcem roku 2009. Jako swój cel postawiła sobie prowadzenie działalności dobroczynnej – więcej https://www.adra.pl/

Opis stanowiska

 • Przygotowywanie, redagowanie umów cywilno-prawnych/umów o pracę dla osób nowo zatrudnionych
 • Prowadzenie ewidencji księgowej oraz wprowadzania przelewów bankowych
 • Kompleksowe prowadzenie teczek osobowych pracowników oraz wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń, archiwizacja dokumentów
 • Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, urlopów, nadzór nad dokumentacją
 • Sporządzanie oraz monitoring skierowań na badania lekarskie
 • Wprowadzanie danych do programu GRATYFIKATOR oraz aktualizacja danych pracowników oraz zleceniobiorców, generowanie rachunków oraz list płac
 • Wyliczanie płac, realizacja wypłat wynagrodzeń oraz dokonywanie płatności do ZUS i US
 • Zgłaszanie faktu zatrudnienia Cudzoziemców do Powiatowego Urzędu Pracy
 • Zgłaszanie osób nowo zatrudnionych, umów o dzieło oraz zmian do ZUS
 • Comiesięczne zgłaszanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • Kontrola poprawności sporządzania wyjazdów służbowych, wprowadzanie dokumentów do programu INSERT
 • Aktualizacja, monitorowanie przepisów z zakresu kadr, płac oraz księgowości
 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, rozporządzeń RODO oraz zasad z zakresu Safeguarding i BHP
 • Współpraca z pracownikami Fundacji

Wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku
 • Wiedza z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych i kadr/płac
 • Znajomość obsługi programów kadrowo/księgowych
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Rzetelność, skrupulatność i punktualność
 • Znajomość i obsługi pakietu Office

Oferujemy

 • Formę zatrudnienia w zależności od preferencji Kandydata/Kandydatki
 • Pracę w przyjaznej atmosferze, otwartość na inicjatywy
 • Możliwości rozwoju w środowisku międzynarodowym
 • Narzędzia do pracy (komputer służbowy, telefon)
 • Pakiet well-being (dofinansowanie karty Multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta lunchowa)
 • Szkolenia, spotkania integracyjne

Fundacja ADRA Polska uważa różnorodność za zaletę a ludzką wyjątkowość za ważny zasób w środowisku pracy. Wszystkie wykwalifikowane i zainteresowane tą pozycję osoby zapraszamy do aplikowania. W ADRA Polska jesteśmy oddani ochronie praw Beneficjentów/Beneficjentek z lokalnej społeczności w miejscach, gdzie prowadzimy nasze działania. W czasie procesu rekrutacji stosujemy m.in. sprawdzenie referencji danego Kandydata/Kandydatki z poprzednich miejsc pracy, aby upewnić się, że nowy Pracownik/Pracowniczka odpowiada naszym standardom moralnym i etycznym związanym z pracą z dziećmi i grupami wrażliwymi oraz aby przez sprawdzenie wartości danej osoby zapobiec ewentualnym przypadkom wszelkiego rodzaju nadużyć wobec innych współpracowników czy lokalnej społeczności.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@adra.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: Specjalista / Specjalistka ds. Kadr / Płac / Księgowości

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pana/i danych osobowych jest FUNDACJA ADRA POLSKA (dalej: Fundacja), KRS: 0000342704 z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kamieniecka 15, 50-511 Wrocław adres e-mail: adra@adra.pl tel. +48 22 34 99 935. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/i danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: daneosobowe@adra.pl Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo Pana/i dane osobowe, mogą być przetwarzane w calach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Pana/ią zgody. W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy-podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pana/i dane mogą być  udostępnione kurierom, operatorom. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/i także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pana/i danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja ADRA Polska
Strona internetowa:
http://www.adra.pl
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 16 listopada 2023 do 17 grudnia 2023
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.