Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje stosują narzędzia fundraisingu Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Starszy Specjalista ds. logistyki / Senior Logistics Officer - Poland Ukraine response

21 listopada 2023 11:40
Reklama
Reklama

Oxfam realizuje programy humanitarne w Polsce Wschodniej i wspiera lokalne organizacje w całej Polsce, które niosą pomoc osobom uciekającym z Ukrainy, a także społecznościom przyjmującym i wspierającym uchodźców w ich podróży.

Obecnie Oxfam poszukuje osoby na stanowisko Senior Logistics Officer do biura z siedzibą w Warszawie. Do zadań osoby na wskazanym stanowisku, będzie należało m.in.:

• Zapewnienie, że logistyka i zaopatrzenie (działania zakupowe) w biurze w Polsce są prowadzone zgodnie z polityką i zasadami Oxfam, przy użyciu standardowych narzędzi i szablonów, wymagań darczyńców i są zgodne z polskim prawem. 

• Zalecanie i doradzanie w sprawie wszelkich ulepszeń lub zmian w tych procedurach jako środka dalszego wzmacniania najlepszych praktyk dostosowanych do lokalnego kontekstu. 

• Odpowiedzialny za utrzymywanie dobrych i profesjonalnych relacji oraz nawiązywanie dobrych kontaktów ze sprzedawcami-dostawcami, innymi podmiotami humanitarnymi (w tym agencjami ONZ) i departamentami rządowymi zajmującymi się logistyką. 

• Udział w planowaniu projektu pod względem oceny ograniczeń i możliwości. 

• Sporządzanie miesięcznych raportów logistycznych obejmujących aspekty dotyczące floty, monitorowania zasobów, zapasów, śledzenia i analizy zapotrzebowań oraz udostępnianie ich kierownictwu. 

https://jobs.oxfam.org.uk/vacancy/senior-logistics-officer-1877/20257/description/

Więcej szczegółów dotyczących oferty, znajduje się w załączonym pliku.


Oxfam is implementing humanitarian programmes in Eastern Poland and is supporting local organizations across Poland who are providing assistance to people fleeing Ukraine, and also to the communities that are hosting and supporting refugees on their journeys.

Oxfam is currently looking for a person for the position of Senior Logistics Officer in the office based in Warsaw. The tasks of a person on the platform will include:

  • Ensure that logistics and supply (purchasing activities) within the Poland office are carried out according to Oxfam’s policies and principles, using standard tools and templates, donor requirements and are in accordance with Polish laws.

·  Recommend and advise on any improvement or changes to these procedures as a means of further strengthening best practice adapted to the local context.

· Responsible for maintaining good and professional relations and establish good contacts with vendor- suppliers, other humanitarian actors (including UN agencies) and government departments that relate to logistics.

· Contributing to project planning, in terms of having an appreciation of the constraints and capabilities.

· To write a monthly logistics report including aspects on fleet, asset tracking, stock inventories, requisition tracking and analysis and share with management.

https://jobs.oxfam.org.uk/vacancy/senior-logistics-officer-1877/20257/description/

More details about the offer can be found in the attached file.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Oxfam w Polsce
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 21 listopada 2023 do 5 grudnia 2023
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.