Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje stosują narzędzia fundraisingu Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wychowawca/ Młodszy wychowawca do Ośrodka Szkolenia w Wychowania w Jaciążku

21 listopada 2023 12:10
Reklama
Reklama

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Czerniakowska 71 w Warszawie ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska WYCHOWAWCY/MŁODSZEGO WYCHOWAWCY do Ośrodka Szkolenia w Wychowania w Jaciążku adres: Jaciążek 64A, 06-210 Płoniawy - Bramura.

Do głównych zadań na stanowisko będzie należało m.in. :

· Przestrzeganie uregulowań prawnych w zakresie organizacji i realizacji kształcenia, szkolenia i przygotowywania zawodowego oraz wychowania i opieki uczestników;

· Organizowanie i realizacja różnych form pracy wychowawczej oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego;

· Udział w comiesięcznych radach pedagogicznych i zespołach diagnostycznych;

· Comiesięczną analizę pracy wychowawczej oraz sytuacji edukacyjnej i zawodowej uczestników, w tym postępów w nauce oraz frekwencji na zajęciach szkolnych;

· Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, rozpoznawanie potrzeb i problemów młodych osób (od 15 roku życia);

· Kształtowanie właściwych postaw społecznych, zapewnianie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rówieśniczych i rodzinnych;

· Utrzymywanie stałej współpracy z pracodawcami, władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz młodzieży.

Wymagane kwalifikacje:

· Wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub socjologiczne;

· Doświadczenie zawodowe na stanowisku wychowawca min. 2 lata

· Doświadczenie na stanowisku młodszego wychowawcy nie jest wymagane

Dodatkowymi atutami będą:

· Wiedza zawodowa;

· Wysoka kultura osobista;

· Komunikatywność

· Umiejętność pracy w grupie;

· Dobra organizacja pracy;

· Systematyczność i samodzielność;

· Terminowość i sumienność.

Dodatkowe informacje Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zapewnia:

· Pracę w stabilnej instytucji w ramach umowy o pracę;

· Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia;

· System premii i nagród;

· Możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Curriculum Vitae w formie elektronicznej prosimy przesłać do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kadry@mazowiecka.ohp.pl do dnia 30.11.2023 r.

Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowiska pracy w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy. 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Kandydaci, którzy przesłali dokumentację wymaganą do procesu rekrutacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym zapisem: Zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w: kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak również w oświadczeniu dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze, w celu udziału w procesie rekrutacji, prowadzonym przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Czerniakowska 71.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
E-mail:
Pokaż
Telefon:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 21 listopada 2023 do 5 grudnia 2023
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.