Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Specjalista/ka ds. organizacji działań edukacyjnych i rzeczniczych

9 lutego 2024 12:11
Reklama
Reklama

Fundacja Juniper działa, by każda dziewczyna i kobieta była wolna i bezpieczna, by mogła się rozwijać i o sobie stanowić, by miała siłę i odwagę, by wspólnie z innymi wpływać na rzeczywistość, w której żyjemy.

Praca na tym stanowisku będzie polegała na kompleksowej koordynacji i organizacji działań edukacyjnych i rzeczniczych w ramach projektu związanego bezpośrednio z bezpieczeństwem dziewcząt i młodych kobiet, w tym osób z doświadczeniem uchodźctwa. Termin realizacji projektu: luty – październik 2024 (z możliwością przedłużenia)

Zakres zadań:

 1. Kompleksowa organizacja działań edukacyjnych i rzeczniczych, w tym spotkań na żywo i online, spacerów badawczych, kilkudniowych warsztatów, dwóch webinariów, jednej konferencji itp., odbywających się w Polsce (w Krakowie i Warszawie), a także współorganizacja wydarzenia planowanego w Brukseli - z uwzględnieniem kwestii dostępności.
 2. Koordynacja pracy osób prowadzących warsztaty, facylitujących, eksperckich, osób uczestniczących w programie, asystujących i tłumaczących (w wybranych przypadkach – organizacja zakwaterowania i podróży)
 3. Obsługa rekrutacji do udziału w ww. działaniach (dystrybucja ogłoszeń we współpracy z osobą odpowiedzialną za komunikację zewnętrzną, przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej – w tym formularzy zgłoszeniowych, zgód i innej wymaganej dokumentacji, przyjmowanie zgłoszeń, obsługa telefonu itd.)
 4. Komunikacja z osobami uczestniczącymi, prowadzącymi, asystującymi i tłumaczącymi przed, w trakcie działań projektowych i po ich zakończeniu (ewaluacja)
 5. Przygotowywanie i koordynowanie procesów opracowania i produkcji materiałów edukacyjnych
 6. Przygotowywanie zapotrzebowania na materiały szkoleniowe i inne zakupy
 7. Dokumentacja działań - we współpracy ze specjalistą/ką ds. komunikacji zewnętrznej (listy obecności, zgody, zdjęcia, gromadzenie materiałów wypracowanych w trakcie wydarzeń, opracowywanie krótkich notatek – do celów raportowych i promocyjnych)
 8. Rezerwacja sal (z uwzględnieniem kwestii dostępności), kontakty bieżące z osobami odpowiedzialnymi za sale.
 9. Organizacja wegańskiego wyżywienia i poczęstunków związanych z działaniami projektowymi (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zdrowotnych)
 10. Organizacja transportu – w zależności od działania
 11. Bezpośredni udział, w niezbędnym zakresie, w podejmowanych działaniach edukacyjnych (listy obecności, rejestracja osób uczestniczących, udział w przygotowaniach sal na działania edukacyjne, wspieranie osób prowadzących, facylitujących, a także uczestniczących)
 12. Współpraca z pozostałymi członkiniami zespołu projektowego, w szczególności z osobą ds. komunikacji zewnętrznej - współpraca w działaniach promocyjnych, z koordynatorką finansową, koordynatorkami rzecznictwa
 13. Przygotowywanie sprawozdań comiesięcznych, kwartalnych i końcowego

Wymagania:

 1. Udokumentowane doświadczenie na stanowisku związanym z organizacją wydarzeń (co najmniej dwa lata)
 2. Wysokie umiejętności administracyjne, organizacyjne i planowania
 3. Umiejętność pracy pod presją czasu
 4. Skrupulatność, sumienność, rzetelność, samodzielność w działaniu
 5. Gotowość do pracy w międzynarodowym zespole
 6. Język polski na poziomie C1, język angielski na poziomie B2/C1
 7. Obsługa Excel i MS Office w podstawowym zakresie
 8. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka ukraińskiego
 9. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w projektach międzynarodowych w sektorze humanitarnym

Warunki:

 1. Termin rozpoczęcia pracy: luty 2024
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy
 3. Wynagrodzenie: ok. 8000 - 8500 złotych brutto w zależności od doświadczenia
 4. Umowa w oparciu o preferowaną formę zatrudnienia na okres trwania i rozliczenia projektu, maksymalnie do końca 2024 roku
 5. Praca w trybie hybrydowym
 6. Lokalizacje wydarzeń stacjonarnych: Kraków i Warszawa (konieczne uczestnictwo w części działań

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV przygotowanego w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie, w tym sformułowane zadania i wymagane kwalifikacje wraz z krótkim listem motywacyjnym, na adres: juniper.fundacja@gmail.com. W tytule e-maila prosimy wpisać „Specjalista/ka ds. organizacji wydarzeń”. Proces rekrutacji jest dwustopniowy. Na rozmowę kwalifikacyjną umówimy się z wybranymi osobami.

W CV prosimy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundację Juniper z siedzibą w Krakowie, ul. Kurczaba 17, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacje dodatkowe:

Juniper działa, by każda dziewczyna i kobieta była wolna i bezpieczna, by mogła się rozwijać i o sobie stanowić, by miała siłę i odwagę by wspólnie z innymi wpływać na rzeczywistość, w której żyjemy. Fundacja Juniper koncentruje się na budowaniu infrastruktury (ekosystemu) w zakresie profilaktyki przemocy wobec dziewcząt i kobiet oraz innej przemocy ze względu na płeć. Rozwijamy i upowszechniamy strategie empowermentowe (upełnomocnienia), emancypacyjne i sojusznicze by zwiększać wpływ osób z grup narażonych na dyskryminację, na narracje, polityki, praktyki i instytucje. Angażujemy się we współpracę i wspieranie osób pracujących i podejmujących decyzje w sektorach edukacji, młodzieży, polityk społecznych, bezpieczeństwa i in. a także w rozwój międzynarodowej współpracy i rzecznictwa. Podejmujemy starania by wszystkie nasze działania uwzględniały perspektywę różnorodności, intersekcjonalności i dostępności.

Administratorem danych osobowych jest Juniper, ul. Kurczaba 17/52, 30-868 Kraków (dalej: Administratorka). Mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: juniper.fundacja@gmail.comotwiera się w nowej karcie lub na ww. adres siedziby Administratorki. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratorkę procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorce (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana. Odbiorcami danych osobowych jest personel Administratorki oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratorki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywania danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 12 miesięcy. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

logo fundacji: nazwa w kolorze czarnym

logo fundacji: nazwa w kolorze czarnym

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja Juniper
Imię i nazwisko:
Magdalena Stoch
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 9 lutego 2024 do 23 lutego 2024
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.