Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Likwidacja Fundacji GOOD TECH FOUNDATION (KRS: 0000922074)

12 lutego 2024 10:00
Reklama
Reklama

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji wspierania postępu technologicznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - GOOD TECH FOUNDATION numer KRS: 0000922074 wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności

Likwidator Fundacji wspierania postępu technologicznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - GOOD TECH FOUNDATION z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Jana Pawła II 43A, lok. 37B podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.10.2023  r. Fundator Fundacji podjął uchwałę nr 8/2023 w sprawie likwidacji Fundacji, powołania likwidatora Fundacji oraz zatwierdzenia Fundacji na rzecz której przekazane zostaną pozostałe po likwidacji Fundacji środki finansowe i majątek. Na likwidatora Fundacji powołany został Pan Sebastian Banaszek.

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 11.12.2023  r. sygnatura sprawy WA.XIII NS-REJ.KRS/056596/23/272 dokonał wpisu o otwarciu likwidacji Fundacji wspierania postępu technologicznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - GOOD TECH FOUNDATION.

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji wspierania postępu technologicznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - GOOD TECH FOUNDATION do zgłoszenia swoich wierzytelności wobec Fundacji w terminie 21 dni od daty umieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronach internetowych www.ngo.pl, https://sites.google.com/view/gt-foundation jednak nie później niż do 04.03.2024 r. r. na adres email: goodtechfoundation@gmail.com.

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Fundacja wspierania postępu technologicznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - GOOD TECH FOUNDATION
Imię i nazwisko:
Sebastian Banaszek, Likwidator
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 12 lutego 2024 do 4 marca 2024
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.