Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszka Buczyńska zaprasza do grup roboczych

12 lutego 2024 14:23
Reklama
Reklama

Rozpoczyna się otwarty nabór do trzech grup roboczych, których celem będzie wypracowanie rozwiązań prawnych i systemowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także przedstawienie opinii w kwestiach działań popularyzujących aktywność społeczną. Grupy robocze będą pełniły rolę doradczą dla Pani Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Planowane jest powołanie następujących grup roboczych:

 1. ds. uproszczeń prawnych dla NGO.
 2. ds. aktywizmu i wolontariatu
 3. ds. partycypacji i dialogu obywatelskiego.

Kto może zostać członkiem grupy roboczej?

Osoby pełnoletnie posiadające udokumentowane przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy/działalności w zakresie tematycznym grupy, do której się zgłoszą. Członkami/członkiniami mogą zostać:

 • Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie,
 • Pracownicy administracji publicznej zajmujący się tematami partycypacji społecznej
  i współpracą z organizacjami pozarządowym,
 • Samorządowcy, w tym radni i radne jednostek pomocniczych,
 • Przedstawiciele i przedstawicielki środowiska akademickiego, badacze i badaczki III Sektora,
 • Aktywiści i aktywistki ruchów miejskich,
 • Przedstawiciele i przedstawicielki Rad Działalności Pożytku Publicznego na różnych szczeblach.

Decyzja o wyborze członków grup zostanie podjęta na podstawie doświadczenia kandydata/kandydatki oraz rekomendacji jakimi dysponuje, a także biorąc pod uwagę różnorodność reprezentowanych środowisk. Jedna osoba może zostać członkiem jednej grupy.

Członkostwo w grupie roboczej jest funkcją społeczną.

Opis zakresu tematycznego pracy grup.

 1. Przyjazne prawo dla NGO

Grupa robocza będzie pracować w obszarze stanowienia dobrego, przyjaznego prawa dla organizacji pozarządowych. Grupa podejmie się analizy obecnych rozwiązań prawnych i przygotowania propozycji zmian legislacyjnych. Efektem prac grupy będzie proponowanie projektów aktów legislacyjnych wzmacniających sektor obywatelski w Polsce.

Do zaangażowania w pracę tej grupy szczególnie zapraszamy osoby z doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, znające temat prawnych aspektów działania NGO, aktywności w ciałach dialogu obywatelskiego, prowadzenia kampanii rzeczniczych na rzecz zmian w prawie wobec organizacji pozarządowych, badaczy sektora oraz reprezentantów administracji publicznej mających na co dzień styczność z organizacjami pozarządowymi.

2. Aktywizm i wolontariat

Członkowie grupy będą pracować nad zrewidowaniem ustawowych zapisów dotyczących wolontariatu, a także przygotowaniem nowych rozwiązań wspierających wolontariat w Polsce. Grupa podejmie także temat wsparcia aktywistów, grup nieformalnych i ruchów miejskich.

Do pracy w grupie szczególnie zapraszamy osoby zajmujące się organizacją wolontariatu, aktywistów i aktywistki działające w oddolnych ruchach, w tym ruchach nieformalnych.

3. Partycypacja społeczna

Praca grupy poświęcona będzie rozwojowi, promocji i tworzeniu warunków prawnych dla korzystania
z nowoczesnych form partycypacji społecznej takich jak budżety obywatelskie, panele obywatelskie, itp.

Do udziału w pracach grupy szczególnie zapraszamy osoby zajmujące się partycypacją społeczną, pracowników administracji publicznej, radnych i radne jednostek pomocniczych i przedstawicieli III Sektora.

Jeden kandydat może zgłosić się do prac jednej wybranej grupy roboczej.

Termin zgłoszeń

do 26.02.2024 do godz. 23.59

Jak się zgłosić?

Kompletne zgłoszenia prosimy przysyłać w formie elektronicznej na adres mailowy grupyrobocze_DOB@kprm.gov.pl

Zgłoszenia powinny być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym podpisem ePUAP, bądź podpisane odręcznie i zeskanowane.

Przy podpisie elektronicznym prosimy o zamieszczenie informacji o podpisaniu dokumentu przez daną osobę/dane osoby podpisem elektronicznym w odpowiednich rubrykach z miejscem na podpis/podpisy w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia kandydata/kandydatki może dokonać:

 • organizacja pozarządowa lub instytucja (w tym Rady Działalności Pożytku Publicznego i inne ciała dialogu, instytucji publiczne, uczelnie etc.);
 • grupa nieformalna/ruch miejski;
 • sam kandydat jako niezależny ekspert.

Zgłoszenie kandydata/kandydatki na członka grupy powinno zawierać:

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z znajdującymi się w nim oświadczeniami.
 2. Listy rekomendacyjne poświadczające doświadczenie kandydata

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM: e-mail grupyrobocze_DOB@kprm.gov.pl

Materiały

Zgłoszenie do grupy roboczej

Klauzula RODO

Ważność ogłoszenia: od 12 lutego 2024 do 26 lutego 2024
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.