Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

ABC obowiązków organizacji pozarządowych Księgowość, sprawozdawczość, RODO. Skorzystaj z kursu eduNGO >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Likwidacja FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL

11 czerwca 2024 16:24
Reklama
Reklama

Likwidator FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL W LIKWIDACJI informuje, że

Rada FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Malawskiego 1/88, nr KRS 0000368775, uchwałą z dnia 17 maja 2024 roku postanowiła rozwiązać Fundację i postawić ją w stan likwidacji.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 04.06.2024 r. sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/30253/24/45 dokonał wpisu o otwarciu likwidacji Fundacji.

Likwidatorem Fundacji ustanowiona została Pani Małgorzata Różańska.

W tym stanie faktycznym i prawnym, likwidator podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o likwidacji Fundacji poprzez umieszczenie na portalu www.ngo.pl

Zgodnie ze stanem wiedzy likwidatora, Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Likwidator wzywa, aby ewentualne zgłoszenia wierzytelności składać nie później niż do dnia 11.07.2024 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Fundacji : 

fundacjavitriol@gmail.com

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
FUNDACJA NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL W LIKWIDACJI
Imię i nazwisko:
Małgorzata Różańska
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 11 czerwca 2024 do 12 lipca 2024
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.