Ogłoszenia - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

10 lipca 2024 14:22
Reklama
Reklama

Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz Pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej informują, o wydłużeniu terminu naboru kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Przyczyną wydłużenia ogłoszenia są pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru oraz kryteriów zgłaszania kandydatur.

Zakres zmian:

1. Poparcie kandydatury: Poparcie kandydatury musi być potwierdzone przez min. 10 organizacji pozarządowych, lub min. 3 federacje organizacji pozarządowych. Dokumenty w dowolnej formie (brak wzoru), należy załączyć do formularza zgłoszeniowego i przesłać na adres: kontakt@niw.gov.pl. Poparcie należy potwierdzić:

 • dokumentem w wersji elektronicznej, na którym został złożony dowolny elektroniczny podpis przez osoby uprawnione ze strony danej organizacji lub federacji,

lub

 • skanem dokumentu, na którym widnieje odręczny podpis osób uprawnionych ze strony organizacji lub federacji,

lub

 • mejlem, który został przesłany przez osoby uprawnione ze strony organizacji lub federacji.

2. Podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy: Podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi poparcie należy przesłać mejlowo na adres kontakt@niw.gov.pl. Kwestionariusz należy podpisać dowolnym elektronicznym podpisem, lub przesłać skan odręcznie podpisanego kwestionariusza.

3. Terminy:

Etap 1.: Termin składania zgłoszeń został przedłużony do 19.07.2024 r.

Etap 2.: Weryfikacja zgłoszonych kandydatur odbędzie się od 22.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

1 stycznia 2025 r. Polska po raz drugi obejmie Prezydencję w Radzie UE i będzie przewodniczyć jej pracom przez sześć miesięcy. Ta szczególna rola będzie okazją do zademonstrowania zaangażowania Polski w sprawy europejskie. Będzie wymagała pełnienia roli odpowiedzialnego partnera, sprawnego organizatora dyskusji oraz umiejętnego lidera wielostronnych negocjacji.

– Planując działania w ramach polskiej Prezydencji, chcemy maksymalnie wykorzystać wiedzę i potencjał polskich organizacji pozarządowych, dlatego powołujemy Radę Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji. Będzie ona platformą dialogu, wymiany doświadczeń i wspólnego kształtowania priorytetów polskiego przewodnictwa. Wierzymy, że współpraca z trzecim sektorem jest kluczowa dla sukcesu i efektywności tego wyjątkowego projektu – podkreśla Marek Krawczyk, wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego.

– Organizacje pozarządowe, dzięki swojemu zróżnicowanemu doświadczeniu i zaangażowaniu w sprawy społeczne, znacząco przyczyniają się do pełnego wykorzystania tej wyjątkowej okazji, jaka stoi przed Polską. Państwa głos jest dla nas niezmiernie ważny, a Wasze perspektywy i ekspertyzy są nieocenione w kontekście europejskich wyzwań i możliwości – dodaje Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie UE.

Jaka jest rola członka Rady Organizacji Pozarządowych?

Osoby, które znajdą się w składzie Rady Organizacji Pozarządowych, będą:

 • współtworzyć kształt polskiej Prezydencji. Organizacje będą współpracować z rządem w kształtowaniu roli Prezydencji, aby jej założenia odzwierciedlały szerokie spektrum interesów społecznych;
 • stymulować zaangażowanie obywatelskie i podnosić świadomość społeczną na temat Prezydencji i jej znaczenia dla Unii Europejskiej oraz Polski;
 • dzielić się wiedzą ekspercką z różnych dziedzin, które są istotne dla agendy Prezydencji.

Rada Organizacji Pozarządowych Prezydencji będzie platformą, która umożliwi realizację tych oczekiwań i pomoże w budowaniu silnego partnerstwa między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi. W skład Rady Organizacji Pozarządowych Prezydencji wejdzie do 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W posiedzeniach Rady uczestniczą przedstawiciele:

 • pełnomocnika ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej,
 • ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego,
 • dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przedstawiciele są członkami Rady.

Zasady naboru

Etap 1. Wymagania formalne

Kandydaci i kandydatki muszą posiadać:

1. poparcie min. 10 organizacji pozarządowych lub min. 3 federacji organizacji pozarządowych;

2. dobrą znajomość języka angielskiego.

Kandydaci i kandydatki mają ponadto obowiązek:

1. gwarantować rzetelność i bezstronność,

2. posiadać nieposzlakowaną opinię,

3. brać udział w posiedzeniach oraz zapoznać się z materiałami przekazywanymi przed posiedzeniem,

4. zapewnić dyspozycyjność w celu udziału w posiedzeniach w Rady.

Etap 2. Weryfikacja zgłoszeń

Weryfikacja zgłoszonych kandydatur zostanie przeprowadzona przez pracowników KPRM i NIW-CRSO. Na podstawie tej weryfikacji oraz rekomendacji Radę powołają minister ds. społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę:

 • doświadczenie kandydata,
 • poparcie środowiska organizacji pozarządowych,
 • różnorodność w zakresie form prawnych, rodzajów działalności i miejsca prowadzonych działań.

Tryb naboru zgłoszeń

1. Terminy:

Etap 1.: Termin składania zgłoszeń został przedłużony do 19.07.2024 r.

Etap 2.: Weryfikacja zgłoszonych kandydatur odbędzie się od 22.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

2. Podpisany skan kwestionariusza osobowego należy przesłać mejlowo na adres kontakt@niw.gov.pl.

3. Nie podlegają rozpatrzeniu:

 • zgłoszenia kandydatek i kandydatów złożone po terminie,
 • niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje

1. Wszystkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres kontakt@niw.gov.pl

2. Każdy kandydat/kandydatka musi mieć świadomość, że formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami może być przekazany osobom wnioskującym o dostęp w ramach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Załączniki:

Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
E-mail:
Pokaż
Ważność ogłoszenia: od 10 lipca 2024 do 19 lipca 2024
Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.