Likwidacja NGO
Reklama
Dodane wczoraj
Sopot
Sopot
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Świętego Walentego (KRS: 0000339787) z dnia 22 maja 2018 r., zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt GD.VII NS-REJ.KRS/11764/18/340) Stowarzyszenie Świętego Walentego znajduje się w likwidacji.
Wrocław
Wrocław
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Fundacji, KRS 0000221348, z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie likwidacji Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej wszczęta została likwidacja Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu. Na likwidatora wyznaczono Pana mgr inż. Kamila Nawirskiego. Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
Dodane przedwczoraj
Warszawa
Warszawa
・Zawiadamia się, że "Chrześcijańska Fundacja Kaspian" uległa rozwiązaniu i rozpoczęty został proces jej likwidacji. Ewentualne roszczenia czy zastrzeżenia prosimy kierować do likwidatora Olafa Ćwierzyńskiego na adres Aspekt 77/25, 01-904 Warszawa do dnia 26.08.2018.
Dodane wcześniej
Kalisz
Kalisz
・Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z uchwałą nr 1/2018 z dnia 17.05.2018 Zarządu Fundacji - Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego w Kaliszu (KRS 0000534311) została rozwiązana i rozpoczęto jej likwidację. Fundacja nie posiada majątku, sporządzono sprawozdanie finansowe na dzień podjęcia uchwały o jej likwidacji.
Lipie
Lipie
・Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z uchwałą nr 3/2018 z dnia 12.06.2018 Walnego Zebrania Członków - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Lipie „Lipianie” z siedzibą w Lipiu (KRS0000463266) zostało rozwiązane i rozpoczęto jego likwidację. Stowarzyszenie nie posiada majątku, sporządzono sprawozdanie finansowe na dzień podjęcia uchwały o jego likwidacji.
Poznań
Poznań
・Likwidator Fundacji Centrum projektów Społecznych w likwidacji (KRS0000131977) ogłasza, że na podstawie uchwały Rady Fundatorów z dnia 31.12.2006r. Fundacja została postawiona w stan likwidacji. Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.12.2017r. sygn. sprawy: PO. VIII NS-REJ.KRS/028767/17/044 Likwidatorem Fundacji jest Przemysław Remi, kontakt email remurek@gmail.com
Kielce
Kielce
・Fundacja Wspierania Rodziny „Skała” w likwidacji z siedzibą w Kielcach uchwałą z dnia 27 marca 2018 roku uległa rozwiązaniu i została postawiona w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli Fundacji, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie miesiąca od daty ogłoszenia.
Stare Kościeliska
Stare Kościeliska
・Likwidator Stowarzyszenia Przyjaciół Kościelisk (KRS 0000379515) ogłasza, że Stowarzyszenie Przyjaciół Kościelisk ulega likwidacji na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 1/12/2017 podjętej 20.12.17 r Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/011895/18/805 w dniu 23.05.18 r.
Chocianów
Chocianów
・Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Lokalnej Organizacji Turystycznej Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Chocianowie, ul. Żeromskiego 1 (KRS 00000414669) wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności.
Warszawa
Warszawa
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 23.04.2018r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Warsaw Poland Chapter of the IIBA (numer KRS 0000318621) została podjęta decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Polska
Polska
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Fundacji (z dnia 9 czerwca 2018 r.) oraz postanowienia KRS 0000112801 (2 dnia 25 czerwca 2018 r.) w sprawie likwidacji Fundacji i ogłoszenia otwarcia jej likwidacji, wszczęta została Iikwidacja Fundacji Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka z siedzibą w Lublinie.
Lodz
Lodz
・Wzwiazku z rozwiazaniem klubu oraz przeprowadzana likwidacja oraz wykresleniem z ewidencji wszelkie zastrzezenia oraz roszczenia nalezy skladac do likwidatora Mieczslawa Korzeniowskiego na adres 90-644 Lodz, ul Zeligowskiego 43D/29
Syców
Syców
・Likwidator Stowarzyszenia "Przystań Twórcza - Syców" z siedzibą w Sycowie, Michał Matyszczak zawiadamia o rozwiązaniu Stowarzyszenia i otwarciu jego likwidacji oraz wzywa wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia na adres: ul. Komorowska 2b/28, 56-500 Syców
Warszawa
Warszawa
・Likwidator Stowarzyszenia UPP 55, z siedzibą w Warszawie, Remigiusz Orzeszko, zawiadamia o rozwiązaniu Stowarzyszenia i otwarciu jego likwidacji oraz wzywa wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania wierzytelności w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia na adres: ul. Okrzei 3/8, 03-715 Warszawa.
Starcza
Starcza
・OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY STARCZA Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura: 2098/17/261 z 1 marca 2018 r. otwarto likwidację stowarzyszenia pod nazwą: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY STARCZA
Wrocław
Wrocław
・Na podstawie Uchwały nr 1/2018 z dnia 29 marca 2018 r. Zarząd Fundacji Interwencji Kryzysowej "Skrzydła" podjął decyzję o likwidacji Fundacji. Powyższe podaje się do wiadomości ogólnej. Likwidatorem Fundacji Interwencji Kryzysowej "Skrzydła" została Aleksandra Wilczek. Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań. Ewentualne roszczenia i wnioski można kierować do likwidatora pod adres: aleksandra0711@o2.pl do dnia 16 sierpnia 2018 r.
Wandzin
Wandzin
・Stowarzyszenie „Pełnosprawnik” w likwidacji (nr KRS 0000376212) podaje do wiadomości, iż w dniu 22.05.2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie (na mocy Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów i podjętych uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i wyborze likwidatora) o rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia.
Kielce
Kielce
・Likwidator Fundacji Instytut Edukacji Jutra zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 2.08.2018 r. w sprawie KL.X NS-REJ.KRS/007388/18/601 wpisał w Krajowym Rejestrze Sądowym wzmiankę o otwarciu likwidacji Fundacji Instytut Edukacji Jutra (KRS 000389773) oraz wzywa wierzycieli Fundacji Instytut Edukacji Jutra do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 2 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Głogowo
Głogowo
・Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 10/11//2017 Fundatorów Fundacji Pokonać Alergię z siedzibą w Głogowie (numer KRS 0000372567) oraz na podstawie postanowienia VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Toruniu, z dnia 26 marca 2018 r. wszczęta została likwidacja Fundacji Pokonać Alergię.
Nowy Targ
Nowy Targ
・Uchwałą z dnia 30-05-2018 r. (wpis do KRS z dnia 25-07-2018r), rada Fundacji Wsparcia Edukacji i Niezależności Ekonomicznej Kobiet "Nie jesteś sama" nr KRS 0000695971, podjęła decyzję o likwidacji Fundacji. Na likwidatora wyznaczono Urszulę Twardowską.
Chojnice
Chojnice
・Likwidator Stowarzyszenia "Pośrodku życia" z siedzibą w Chojnicach, KRS: 00000612915, zawiadamia, iż uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia.
Warszawa
Warszawa
・Likwidator Fundacji podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr6/2018 z dnia 20.06 2018 r. Rady Fundacji Synergia oraz decyzji Sądu WA.XIII NS-RESJ.KRS/036358/18/588 została rozpoczęta procedura likwidacji Fundacji "SYNERGIA" z siedzibą w Warszawie ( 0000240677). Postępowanie likwidacyjne trwa aż do momentu wykreślenia Fundacji z rejestru KRS. Na likwidatora wyznaczono Michała Brodowskiego
Wałbrzych
Wałbrzych
・Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji NASZ KUCYK z siedzibą w Wałbrzychu (KRS 00000691639) wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.
Gdynia
Gdynia
・Komisja Likwidacyjna Polskiego Stowarzyszenia Skimboardingu o nr KRS 0000388330 ogłasza, że w dniu 01.06.2018 r. na podstawie Uchwały nr 51/2018 została podjęta decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o Jego rozwiązaniu. Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/013693/18/943 w dniu 09.07.2018 r. Komisja Likwidacyjna składa się z:
Gdańsk
Gdańsk
・Podaje się do publicznej wiadomości , że otwarta została likwidacja stowarzyszenia - Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "Suchanino" w Gdańsku nr KRS 0000003203 postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 23 kwietnia 2018 roku sygn.akt GD VII Ns-Rej.KRS 8024/18/839 Likwidatorem stowarzyszenia został Marek Zając Adres do korespondencji: 80-169 Gdańsk ul.Kurpińskiego 13/34 Termin zakończenia likwidacji 16 sierpnia 2018 roku.
Kalisz
Kalisz
・Likwidatorzy Fundacji Wspierania Kaliskiej Chirurgii i Dziedzin Pokrewnych "Lancet" z siedzibą w Kaliszu informują że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dniem 11.09.2017 r. nastapiło otwarcie likwidacji Fundacji . Likwiadatorzy fundacji wzywają ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłaszania swoich wierzytelności do dnia 31 sierpnia 2018 r. Kontakt:Jarosław Kasperczak tel. 62-765-17-16 lub 62-764-08-10
Pabianice
Pabianice
・Likwidator Stowarzyszenia Neurologia XXI Wieku Na Rzecz Chorych Neurologicznie, Niepełnosprawnych I Osób Uzależnionych z siedzibą w Pabianicach, KRS: 000006853, zawiadamia, iż uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia. Wyznaczony Likwidator - Jarosław Banicki oświadcza, że Stowarzyszenie nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiada żadnych zobowiązań.
Siedliska
Siedliska
・Polskie Stowarzyszenie Profesjonalnych Facylitatorów Facylitatorzy.pl w likwidacji z siedzibą w Siedliskach ogłasza o rozwiązaniu stowarzyszenia i otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Szczytno
Szczytno
・Likwidator Stowarzyszenia Kupców w Szczytnie w Likwidacji, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013311, zawiadamia, że 20.03.2018 r. wydane zostało postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt OL. VIII Ns. Rej. KRS-26221/17/707, o rozwiązaniu stowarzyszenia.
Szczytno
Szczytno
・Likwidator Stowarzyszenia Wspierania Międzynarodowej Wymiany Młodzieży w Likwidacji, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055038, zawiadamia, że 04.04.2018 r. wydane zostało postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt OL. VIII Ns. Rej. KRS-26174/17/414, o rozwiązaniu stowarzyszenia.
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam