Likwidacja NGO
Dodane dzisiaj
Gdańsk
Gdańsk
・Likwidator Fundacji Nauka Biznes Praca z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000514537) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 27.11.2017 r. podjęta została, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, uchwała Fundatora w przedmiocie likwidacji Fundacji. Na likwidatora wyznaczona została Małgorzata Buras.
Stalowa Wola
Stalowa Wola
・Likwidator Fundacji podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr 1/2017 z dnia 1.12.2017 r. Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Feniks w sprawie likwidacji wszczęta została procedura likwidacji Fundacji Feniks z siedzibą w Stalowej Woli (KRS 0000330980). Na likwidatora wyznaczono Zbigniewa Mazur.
Przemyśl
Przemyśl
・Przemyśl, dnia 10 grudnia 2017r OGŁOSZENIE o rozpoczęciu likwidacji Stowarzyszenia działającego pod nazwą PRZEMYSKIE STOWARZYSZENIE AKORDEONOWE NIP 7952504094, REGON 180593227 Nr KRS 0000361275 z siedzibą w Przemyślu przy ul. J. Słowackiego 91
Reklama
Dodane wczoraj
Poznań
Poznań
・Zarząd Stowarzyszenia Morszyńska informuje, że mocą uchwały 01/11/2017 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 12.11.2017 zapadła decycja o likwidacji stowarzyszenia z dniem 31.12.2017. Przyczyną likwidacji Stowarzyszenia Morszyńska jest osiągnięci statutowego celu Stowarzyszenia zapisanego w regulaminie jakim było wybudowanie drogi ul. Morszyńskiej w Poznaniu na odcinku między ul. Zakopiańską i Strzeszyńską.
Warszawa
Warszawa
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2017 z dnia 20.09.2017 r. walnego zebrania członków o rozwiązaniu stowarzyszenia oraz Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st [http://m.st/]. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy z dnia 16.11.2017 roku; o wpisie zmian, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Środowiska Mieszkalnego „Odblokuj” KRS 0000363454
Grudziądz
Grudziądz
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 9 z dnia 15.11.2016 r. Walnego Zjazdu Delegatów w sprawie postawienia Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu w Grudziądzu KRS 0000071249 w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 marca 2017 r. sygn.
Dodane przedwczoraj
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych „ODNOWA”., KRS 0000439409, z dnia 11.12.2017r, w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych „ODNOWA”w Bielsku-Białej. Likwidatorami stowarzyszenia zostali Adam Bajger, Jarosław Bonczek, Jadwiga Słowik. Dane kontaktowe likwidatorów:
Hornigi
Hornigi
・Ogłoszenie Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2 Zarządu fundacji Fundacja Rozwoju Wsi Mazowieckie Potrzebowscy z dnia 20 października 2017 r. w sprawie rozwiązania Fundacji i otwarcia jej likwidacji oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla M. ST Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04 grudnia 2017 r. sygn.
Kraków
Kraków
・Kraków 11.12.2017 Ogłoszenie Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1 Zarządu fundacji Fundacja „Zielony Kuferek” z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rozwiązania Fundacji i otwarcia jej likwidacji oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 listopada 2017 r. sygn.
Wólka Kozodawska
Wólka Kozodawska
・26 lipca 2017r. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO dokonał zmiany w rejestrze Stowarzyszenia Kombatan Balintawak Poland (Numer KRS: 0000387363) zmieniając nazwę na "Stowarzyszenie Kombatan Balintawak Poland w likwidacji", co uruchamia z dniem wpisu do KRS proces likwidacji Stowarzyszenia.
Reklama
Dodane wcześniej
Warszawa
Warszawa
・Likwidator Fundacji Rozwoju Edukacji i Kultury „Bajula” zarejestrowanej w KRS pod numerem 0000501380, podaje do publicznej wiadomości, że Rada Fundatorów podjęła decyzję o postawieniu Fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązaniu. Za likwidację odpowiada Marianna Cudzewicz-Bednarczyk. Otwarcie likwidacji zostało wpisane 06.07.2017 roku do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.
Warszawa
Warszawa
・Likwidator stowarzyszenia podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały 2/2017 Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu stowarzyszenia oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn.
Żagań
Żagań
・Likwidator Fundacji Holon z siedzibą w Żaganiu ul. B. Chrobrego7, 68-100 Żagań zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000489271 podaje do publicznej wiadomości, że uchwałą 01/2017 Zarządu Fundacji z dnia 05.10.2017 roku podjęto decyzję o postawianiu Fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązaniu.
Zamość
Zamość
・Likwidator Fundacji Inżynier XXI wieku z siedzibą w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 40/14 22-400 Zamość zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425629 podaje do publicznej wiadomości, że uchwałą nr 1/2017 Zarzadu Fundacji podjęto decyzję o postawianiu Fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązaniu.
Łomża
Łomża
・Likwidator Stowarzyszenia podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2015 Zjazdu Członków Stowarzyszenia w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postawienia w stan likwidacji z dniem 30.12.2015 r. oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn.
Puławy
Puławy
・Likwidator Fundacji Progresywnej z siedzibą w Puławach ul. Tyczyńskiego 8, 24-100 Puławy zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508026 podaje do publicznej wiadomości, że uchwałą Rady Fundacji z dnia 24.07.2017 roku podjęto decyzję o postawianiu Fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązaniu.
Lubaczów
Lubaczów
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/12/2017 nadzwyczajnego walnego zebrania członków Stowarzyszenia Miłośników Internetu NETGRUPA, KRS 0000164761, z dnia 01.12.2017r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Miłośników Internetu NETGRUPA w Lubaczowie. Likwidatorem stowarzyszenia została Jadwiga Przybyła.
Kraków
Kraków
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zebrania członków Stowarzyszenia Teatr Nowe Przestrzenie, KRS 0000515977, z dnia 15.10.2017r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Teatr Nowe Przestrzenie w Krakowie. Likwidatorem stowarzyszenia został Dariusz Szymor.
Chorzów
Chorzów
・Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 czerwca 2017r. na podstawie Uchwały nr 3/2017 oraz Uchwały nr 6/2017 Zarządu Fundacji SILOE podjęto decyzję o likwidacji Fundacji (KRS 0000623779). Za likwidację Fundacji odpowiada: Magdalena Czyżewska Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych.
Warszawa
Warszawa
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 3/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Finalistów i Laureatów Olimpiad z siedzibą w Warszawie KRS 0000583108 z dnia 27.11. 2017 w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Finalistów i Laureatów Olimpiad z siedzibą w Warszawie Adres do korespondencji: ul. Bronikowskiego 4/40, 02-796 Warszawa.
Gdynia
Gdynia
・Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25.10.2017r. na podstawie uchwały nr 6 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sympatyków Szóstki podjęło decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia Sympatyków Szóstki KRS 0000327988. Kontakt do likwidatorów można uzyskać pod nr tel. : 586222233 Adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki w likwidacji ul. Kopernika 34 81-424 Gdynia sekretariat@vilo.org
Gdańsk
Gdańsk
・Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2017 na podstawie Uchwały nr 3/2017 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji podjęło decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia Kreatywej Edukacji (KRS 0000370276). Za likwidację stowarzyszenia odpowiadają: Dagmara Stykuć oraz Agnieszka Mróz Dane kontaktowe likwidatorów Dagmara Stykuć , e-mail: dagmara_stykuc@wp.pl, tel: 607855056
Kraków
Kraków
・Podaje się do publicznej wiadomości, że wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Twórców Biżuterii Ręcznie Robionej w Krakowie KRS 0000497747 Adres do korespondencji ul. Piastów 32/32 Kraków 31-624 e-mail: p_sokol@tlen.pl Za likwidację Stowarzyszenia odpowiada likwidator Piotr Sokół Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31.12.2017. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.
Warszawa, Ołtarzew
Warszawa, Ołtarzew
・Likwidator FUNDACJI FORK W LIKWIDACJI z siedzibą w Ołtarzewie, ul. Poznańska 402, 05-850 Ołtarzew, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509390, podaje do publicznej wiadomości, że uchwałą Rady Fundacji Fork i Zarządu Fundacji Fork z dnia 27 września 2017 r. oraz decyzją Dyrektora ICM z dnia 27 września 2017 r., podjęto decyzję o otwarciu likwidacji FUNDACJI FORK.
Michałowice
Michałowice
・Podaje się do publicznej wiadomości, że wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Wszyscy Razem z siedzibą w Pęcicach Małych, Gmina Michałowice, Numer KRS: 0000386271 Adres do korespondencji ul. Kurpiowska 2/3, 05-806 Komorów e-mail: mwalacho@gmail.com Za likwidację Stowarzyszenia odpowiada likwidator Michał Wałachowski. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 15.12.2017.
Warszawa
Warszawa
・Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 7 października 2017 r. Likwidator Fundacji Wspierania Mniejszości Łemkowskiej Rutenika z siedzibą w Warszawie (KRS 0000031096) przy ul. Emilii Plater 25 podjął uchwałę o likwidacji Fundacji. Likwidatorem Fundacji, zgodnie z zarządzeniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, jest radca prawny Jolanta Molska-Jerin.
Nowa Iwiczna
Nowa Iwiczna
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/10/2016 Rady Fundacji Akademia Młodych z dnia 05.10.2016 r. w sprawie zatwierdzenia decyzji o likwidacji Fundacji na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS z dnia 07.02.2017 r. sygn. spr. WA.XIV NS-REJ.KRS/045865/16/141 wszczęta została likwidacja Fundacji Akademia Młodych z siedzibą w Nowej Iwicznej przy ul. Zimowej 39b/32 05-500.
Katowice
Katowice
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/10/2017 Walnego Zebrania członków Zrzeszenia Kupców Targowiska Ligota z dnia 16.10.2017 r. w sprawie postawienia Zrzeszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 9.11.2017 r. sygn.
Kraków
Kraków
・Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2017 r. Zarząd Fundacji Przegląd Demokratyczny (KRS 0000682774) z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Jacka 22/48 podjął uchwałę o likwidacji Fundacji. Likwidatorami Fundacji, zgodnie z § 15 Statutu Fundacji, są członkowie Zarządu Fundacji. Likwidatorzy informują, że Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.
Suwałki
Suwałki
・Podaje sie do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Twórczo-Edukacyjne ANAEL w Suwałkach KRS 0000376080 w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Towarzystwo Twórczo-Edukacyjne ANAEL w Suwałkach Adres do korespondencji: ul. Lipowa 31 A, 16-400 Suwałki
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam