Likwidacja NGO
Reklama
Dodane wczoraj
Kielce
Kielce
・Likwidator Świetokrzyskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów z siedzibą w Kielcach (KRS 0000212633)podaje do publicznej wiadomości ,że na podstawie podjętej przez Walne Zebranie Członków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów z dnia 21 kwietnia 2018 roku w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Smolna
Smolna
・Likwidator Fundacji „Ludzie Ludziom” Na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom – Ofiarom Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Smolnej (KRS 0000193415) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.08.2017 roku podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji. Na likwidatora wyznaczono Panią Krystynę Zielińską. Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
Dodane przedwczoraj
Kraków
Kraków
・Likwidatorzy Stowarzyszenia podają do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2017 z dnia 20.08.2017, Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie likwidacji Stowarzyszenia SCENA MOLIERE oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/033366/17/891 z dnia 28.09.2017 wszczęta została procedura likwidacji Stowarzyszenia SCENA MOLIERE z siedzibą w Krakowie
Kraków
Kraków
・Likwidatorzy Stowarzyszenia podają do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 05.02.2018, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie likwidacji STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „IKAR” oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/008787/18/675 z dnia 25.05.2018 wszczęta została procedura likwidacji STOWARZYSZENIA
Dodane wcześniej
Warszawa
Warszawa
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Nr 1 Nadzywczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału "Samuel" Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja z siedzibą w Warszawie z dn. 11.10.2016 r.
Kielce
Kielce
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Narty Świętokrzyskie w Kielcach z dn. 28.03.2018 stawia się Stowarzyszenie Narty Świętokrzyskie w stan likwidacji. Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/004292/18/202 Likwidator: Jacek Dyk (tel. 668 111 158)
Szczecin
Szczecin
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji Mare Articum z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000342960) z dn. 31 sierpnia 2017 r. w sprawie postawienia Fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązania, wszczęta została likwidacja w/w Fundacji. Otwarcie likwidacji zostało wpisane do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 maja 2018 r.
Warszawa
Warszawa
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały NR 2/2017 z dnia 30.06.2017 r. WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KLARA POWER , stawia się Stowarzyszenie KLARA POWER w Warszawie w stan likwidacji. Postanowienie SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO sygnatura sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/34552/18/242 Likwidatorem został: Krzysztof Janusz Cieniuch, tel. 694317904
Nowy Targ
Nowy Targ
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2017 walnego zebrania członków Podhalańskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego w Nowym Targu z dnia 24 listopada 2017 r. stawia się Podhalańskie Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne w Nowym Targu w stan likwidacji.
Lublin
Lublin
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2018 walnego zebrania członków Stowarzyszenia Literackiego "Kresy" w Lublinie z dn. 26. 04. 2018 stawia się Stowarzyszenie Literackie "Kresy" w stan likwidacji. Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura sprawy: LU.VI NS-REJ. KRS/007770/18/476.
Drużbice
Drużbice
・Działając jako likwidator Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Wsi "Druschbycze" z siedziba w Drużbicach wpisanego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000178256, informuję iż Walne Zebranie ww.
Głogów
Głogów
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Głogowska Grupa Rowerowa "DGL" (KRS 0000391094) z dnia 29.12.2017r. stawia się Stowarzyszenie Głogowska Grupa Rowerowa "DGL" w stan likwidacji. Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegoz dnia 23.05.2018r. sygn. akt WR.IX NS-REJ.KRS/001097/18/792
Pruszcz Gdański
Pruszcz Gdański
・Podaje się do publicznej wiadomości, że uchwałą nr 6/6/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Rady Fundacji Pruszcz Biega w Pruszczu Gdańskim KRS 0000663642 z dniem 12 czerwca 2018 r. został rozpoczęty proces likwidacji Fundacji Pruszcz Biega w Pruszczu Gdańskim. Uchwałą nr 8/6/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Rada Fundacji Pruszcz Biega powołała na likwidatora Fundacji p. Szymona Zander.
Toruń
Toruń
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Związku Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego w Toruniu z dnia 06.06.2018 stawia się Związek Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego KRS 0000295083 w stan likwidacji. Likwidatorem Związku został: 1. Tomasz Dudziński
Bydgoszcz
Bydgoszcz
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Olimpinie z dnia 26.04.2018 stawia się Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Obywatelskich KRS 0000206077 w stan likwidacji. Likwidatorami Towarzystwa zostali: 1. Andrzej Sobieraj 2. Andrzej Walenczykowski
Poznań
Poznań
・Likwidator Fundacji „Poznanie” z siedzibą w Poznaniu, ul. Swoboda 60A/1 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2018r. Zarząd Fundacji „Poznanie” podjął uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji. Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6 czerwca 2018r.
Pułtusk
Pułtusk
・Likwidator Stowarzyszenia Powiatów Północnego Mazowsza " Eurorozwój" z siedzibą w Pułtusku ul. Białowiejska 5 KRS 0000112860 podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu likwidacji ww. Stowarzyszenia. Na likwidatora wyznaczono Jacka Godlewskiego - adres e-mail sekretariat@powiatpultuski.pl [sekretariat@powiatpultuski.pl] . Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
Kunów
Kunów
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Nr 2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na rzecz Gimnazjum w Kunowie, KRS 0000006273, z dnia 5 marca 2018r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia na rzecz Gimnazjum w Kunowie z siedzibą w Kunowie. Adres do korespondencji: 27-415 Kunów, ul. Fabryczna 1.
Szlachtowa
Szlachtowa
・Likwidacja stowarzyszenia została otwarta z dniem 18.05.2018. Prosze o zgłaszanie wszelkich roszczeń do dnia 30.07.2018 r.
Wrocław
Wrocław
・Oddam/przepiszę działającą fundację, po kosztach utworzenia. Fundacja nie ma zaległości, tzw. czyste konto. Założona 06.2015r. tel. 799 10 7777
Warka
Warka
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr V/2018 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 28.04.2018 r. o rozwiązaniu stowarzyszenia "Reaktor - Pracownia Wyzwalania Twórczej Energii" (KRS: 0000263415 ) wszczęta została jego likwidacja. Likwidatorami Stowarzyszenia są Aleksandra Chudzik, Grzegorz Chudzik i Radosław Łuszczyk.
Kraków
Kraków
・Likwidator Fundacji UBIK z siedzibą w Warszawie (KRS 0000349361) podeje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 listopada 2017 roku podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji. Na likwidatora wyznaczono Pawła Strojnego. Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
Strzegom
Strzegom
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 6/2018 z dnia 22 marca 2018r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Porozumienie+" w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia (KRS 0000613264) została wszczęta jego likwidacja. Likwidatorem Stowarzyszenia został Zbigniew Cebula.
Kraków
Kraków
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Małopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Obcokrajowców (KRS: 0000600288 ) wszczęta została jego likwidacja. Likwidatorem Stowarzyszenia została Marta Wierzchowska. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do dnia: 10.07. 2018 r. na adres: 30-236 Kraków, ul. Pod Stokiem 29.
Wilków Polski
Wilków Polski
・Stowarzyszenie Działkowców Muzyków "Serenada" w Wilkowie Polskim w likwidacji podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Walnego Zebrania z dnia 25.11.2017 r. w sprawie likwidacji Stowarzyszenia wszczęta została likwidacja w/w Stowarzyszenia o nr KRS 0000325948. Likwidatorami Stowarzyszenia są: Maria Maciejewska Jagiełło, Wacław Kurec
Kielce
Kielce
・Informuję o rozpoczęciu likwidacji Świętokrzyskiej Fundacji Oświatowej "Ekonomik" w Kielcach - zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.05. 2018 r. Roszczenia wobec likwidującej się organizacji można składać do likwidatora Fundacji- Andrzeja Pawlika tel. 602776474, e-mail: andrzejp1@vp.pl [andrzejp1@vp.pl] w terminie do 6.07.2018 r.
Głogów
Głogów
・Likwidator Stowarzyszenia Na Rezc Rozowju Oświaty "Dziecięcy Raj" o nr NIP: 6932160946, nr KRS: 0000359805 ogłasza, że w dniu 30.06.2017 r. została podjęta decyzja Walnego Zebrania członkow Stowarzyszenia o Likwidacji Stowarzyszenia z dniem 31.08.2017 r. Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt WR.IX NS-REJ.KRS/035860/17/132. Likwidatorem została ustanowiona Ewelina Studzińska.
Łódź
Łódź
・Łódź Jan CIBORSKI 06 czerwca 2018 roku Likwidator Stowarzyszenia Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych „Wszyscy razem - In corpore” w likwidacji z siedzibą w Łodzi (KRS 0000019784) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.03.2018 r. Walne Zebranie Delegatów podjęło uchwałę nr 4 w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.
Toruń
Toruń
・Otwarcie Likwidacji Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Obrony Podatników” z siedzibą w Toruniu (KRS 0000006664) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę w sprawie likwidacji. Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 25 września 2017 roku.
Wrocław
Wrocław
・Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia Pięć Zmysłów z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000412261) wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Likwidator Stowarzyszenia Pięć zmysłów z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000412261) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 czerwca 2018 roku uchwałą Walnego Zebrania Członków została podjęta decyzja o likwidacji Stowarzyszenia. Na likwidatora wyznaczono Michała Matykę.
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam