Likwidacja NGO
Reklama
Dodane wczoraj
Gdańsk
Gdańsk
・Ogłoszenie o otwarciu likwidacji stowarzyszenia zwykłego NO TAK! w likwidacji, z siedzibą w Gdańsku (nr w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska: 21) wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Likwidatorka stowarzyszenia zwykłego NO TAK! w likwidacji, z siedzibą w Gdańsku (nr w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta
Rzeszów
Rzeszów
・Podaje się do publicznej wiadomosci, że Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Chóru
Dodane wcześniej
Kraków
Kraków
・Podaje się do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Otwarta Droga - The Gateway Award o nr KRS: 0000315233 na podstawie Uchwały Nr 4/2018 r. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Otwarta Droga - The Gateway Award o likwidacji Stowarzyszenia jest w stanie likwidacji. Proces likwidacji potwierdzony został postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zielona Góra
Zielona Góra
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2018 Zarządu Polsko – Niemieckiej Fundacji Kształcenia Kadr Gospodarki z dnia 18.06.2018 r. oraz Uchwały nr 3/2018 Rady Polsko – Niemieckiej Fundacji Kształcenia Kadr Gospodarki z dnia 18.06.2018 r , wszczęta została likwidacja Polsko – Niemieckiej Fundacji Kształcenia Kadr Gospodarki z siedzibą w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 17, nr KRS 0000169741.
Warszawa
Warszawa
・Ogłoszenie o otwarciu likwidacji fundacji FUNDACJA MIASTO THINK TANK W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie (KRS 0000582601) wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.
Ruda Śląska
Ruda Śląska
・Podaje się do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Białe Kruki” o nr KRS: 0000440135 na podstawie Uchwały Nr 6/2018 z dnia 08.08.2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Białe Kruki” o likwidacji Stowarzyszenia jest w stanie likwidacji. Proces likwidacji potwierdzony został postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydz.
Kraków
Kraków
・Likwidatorzy stowarzyszenia Musethica z siedzibą w Krakowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000562600 zawiadamiają, że w dniu 26.06.2018 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia i otwarciu jego likwidacji. Wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania wierzytelności do dnia 5.11.2018 r. pisemnie pod adresem: Stowarzyszenie Musethica z siedzibą w Krakowie, ul. Bracka 3-5/3, 31-005 Kraków.
Stare Miasto
Stare Miasto
・Podaje się do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Dla Ciebie o nr KRS: 0000554773 na podstawie Uchwały Nr 1/3/2018 z dnia 17.03.2018 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dla Ciebie w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia jest w stanie likwidacji. Proces likwidacji potwierdzony został postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydz. Gospodarczy. Adres do korespondencji: ul. Jaśminowy Stok 32, 80-177 Gdańsk.
Warszawa
Warszawa
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 11/2018 Walnego Zebrania Zzłonków "Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK" W sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku z dnia 29.06.2018R. z siedzibą w Warszawie KRS 0000253602 , wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 81
Serock
Serock
・Likwidator stowarzyszenia Gmina Serock Łączy o numerze KRS 0000450568 Paweł Janczak na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sygnatura sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/031158/18/031 informuje o rozpoczęciu likwidacji ww stowarzyszenia. Wszelkie roszczenia wobec Gmina Serock Łączy w likwidacji można zgłaszać w formie pisemnej do dnia 31.10.2018 na adres likwidatora:
Nieporęt
Nieporęt
・Podaje się do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Pomocna Dłoń o nr KRS: 000253037 na podstawie Uchwały Nr 1/2018 z dnia 18.06.2018 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia jest w stanie likwidacji. Proces likwidacji potwierdzony został postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Adres do korespondencji: ul.
Kraków
Kraków
・Likwidatorzy stowarzyszenia podają do publicznej wiadomości, że w dniu 11.06.2018 Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Prawo + Kultura z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000653401) podjęło uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, na mocy której została wszczęta jego likwidacja.
Lewin Kłodzki
Lewin Kłodzki
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały z dnia 1.09.2018 Walnego Zebrania Członków Misji Buddyjskiej „Trzy Schronienia” w Polsce z siedzibą w Szczecinie w sprawie postawienia Ośrodka Misyjnego „Yeshe Khorlo” w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Ośrodka z siedzibą w 57-343 Lewinie Kłodzki.
Bogatynia
Bogatynia
・Podaje się do publicznej wiadomości Likwidator stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ziemi Bogatyńskiej z siedzibą w Bogatyni wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000099517 zawiadamia, że w dniu 08.10. 2018 r. podjęta została uchwała o likwidacji Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych i nie prowadziło działalności gospodarczej.
Lublin
Lublin
・Likwidator Fundacji Na Rzecz Rozwoju I Promocji Rodziny Rodzina, Tradycja w likwidacji z siedzibą w Lublinie („Fundacja”) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000496211 zawiadamia, że w dniu 29.06.2018 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Fundacji i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Fundacji do zgłaszania wierzytelności do dnia 30.11.2018 r.
Jawiszowice
Jawiszowice
・Likwidator stowarzyszenia Grupa Teatralna "Czwarta Ściana" z siedzibą w Jawiszowicach wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000395796 zawiadamia, że w dniu 28.06.2018 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia i otwarciu jego likwidacji. Wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania wierzytelności do dnia 31.10.2018 r. pisemnie pod adresem: Roman Pomietlarz, ul. Nosala 39, 32-620 Brzeszcze.
Lubartów
Lubartów
・Likwidator stowarzyszenia Brama Wschodu z siedzibą w Lubartowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000440453 zawiadamia, że w dniu 30.08.2018 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia i otwarciu jego likwidacji. Wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania wierzytelności do dnia 31.10.2018 r. pisemnie pod adresem: Stowarzyszenie Brama Wschodu z siedzibą w Lubartowie, ul. 1 maja 15, 21-100 Lubartów.
Elbląg
Elbląg
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 7 marca 2018r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Związku Zawodowego Kadry Kierowniczej Elbląskich Szkół i Placówek Oświatowych z siedzibą w Elblągu w sprawie postawienia w stan likwidacji Związku i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Związku Zawodowego Kadry Kierowniczej Elbląskich Szkół i Placówek Oświatowych.
Kraków
Kraków
・Likwidator Fundacji Rozwoju Niewidomych w likwidacji z siedzibą w Krakowie („Fundacja”) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000659282 zawiadamia, że w dniu 17.04.2018 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Fundacji i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Fundacji do zgłaszania wierzytelności do dnia 15.11.2018 r. pod adresem: Fundacji Rozwoju Niewidomych w likwidacji Al. Płk. W. Bieliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków.
Wieruszów
Wieruszów
・Likwidator Stowarzyszenia podaje do publicznej wiadomosci, że na podstawie Uchwały Nr 2/2017 z dnia: 20.06.2017r., Walnego Zebrania Członków w sprawie postawienia Stowarzyszenia ''PRAWO - OBYWATEL- DEMOKRACJA" W WIERUSZOWIE w stan likwidacji oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura sprawy: LD.XX NS - REJ.KRS/022436/17/951 z dnia: 28.09.2017r.
Murowana Goślina
Murowana Goślina
・Zawiadamiam, że Fundacja Wspierania Rozwoju "Kropla" Uchwałą Nr 9 Zarządu Fundacji z dnia 7 maja 2018r. została rozwiązana i postawiona w stan likwidacji. Dnia 12 września 2018r. uzyskała wpis zmieniający w KRS Sądu Rejonowego w Poznaniu. Obowiązki likwidatora podejmuje Agnieszka Kaźmierczak. Wszelkie roszczenia proszę zgłaszać do 30 października 2018r. pod nr tel.: 607 607 563 lub adresem e-mail: fundacjawr.kropla@gmail.com
Chocz
Chocz
・Podaje się do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Klub Taekwondo Ilyo z siedzibą w Choczu numer KRS 0000547955 jest w stanie likwidacji. Adres do korespondencji: Stary Olesiec 110, 63-313 Chocz. Likwidatorem stowarzyszenia została ustanowiona pani Joanna Stencel. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 16 listopada 2018 na powyżej podany adres Stowarzyszenia.
Warszawa
Warszawa
・Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji Na Rzecz Wspierania Zdrowia Psychicznego Soteria (KRS 0000534473) wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Likwidator Fundacji Soteria z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12. 06. 2018r. Zarząd Fundacji podjął uchwałę o likwidacji Fundacji z dniem 12. 06. 2018r. Na likwidatora wyznaczono Agnieszkę Brejwo.
Lipowiec
Lipowiec
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały z dnia 14 czerwca 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Olsztyńskiego Stowarzyszenia Producentów Drobiu siedzibą w Lipowcu KRS 0000314239 w sprawie likwidacji stowarzyszenia, wszczęta została likwidacja Olsztyńskiego Stowarzyszenia Producentów Drobiu.
Bielawa Dolna
Bielawa Dolna
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 13/2017 z dnia 17.11.2017 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ba rzecz rozwoju i budowy tożsamości Bielawy Dolnej "Bielawa Dolna - wieś tajemnic" z siedzibą w Bielawie Dolnej , KRS 0000504540, - w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania, wszczęta została likwidacja ww. Stowarzyszenia.
Gostyń
Gostyń
・Gostyń Marek Podyma 08.10.2018 Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały z dnia 05.09.2018 roku Nadzwyczajne Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gostyńska Liga Kręglarska KRS 0000108376 z siedzibą w Gostyniu w sprawie likwidacji stowarzyszenia wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Gostyńska Liga Kręglarska.
Góra Igliczna
Góra Igliczna
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały z dnia 02.09.2018 roku Nadzwyczajne Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Maria Śnieżna" KRS 0000041736 z siedzibą w Górze Iglicznej w sprawie likwidacji stowarzyszenia wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia "Maria Śnieżna".
Sąspów
Sąspów
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr 1/2018 z dnia 22.08.2018 roku Walnego Zgromadzenia Członków w Sprawie Rozwiązania Stowarzyszenia Edukacja z siedzibą w Sąspowie Regon 36142715000000 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Edukacja z siedzibą w Sąspowie. Adres do korespondencji ul. Krakowska 106,32-089 Bębło. Likwidatorem Stowarzyszenia została Ewa Nowakowska-Rusek.
Gdańsk
Gdańsk
・Likwidator Fundacji Wybiegaj Marzenia w Gdańsku (80-437), ul. Wajdeloty 12 zawiadamia, że dniu 3.10.2018 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział KRS zarejestrował otwarcie likwidacji fundacji wszczętej na podstawie uchwały zarządu z 15.06.2018 r. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności na adres fundacji w terminie do 15 listopada 2018r.
Radomsko
Radomsko
・Anna Majewska 04.10.2018 r. 11:30 Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały z dnia 14 maja 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Radomsku KRS 0000185270 w sprawie likwidacji stowarzyszenia uchwała nr 01/2018, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Partnerstwo” w Radomsku, ul. Tysiąclecia 5.
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam