Likwidacja NGO
Dodane wczoraj
Malbork
Malbork
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/05/06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciele Przedszkola nr 8 w Malborku (KRS0000396558) z dnia 5 czerwca 2017r. została z dniem 24.07.2017r. wszczęta likwidacja Stowarzyszenia "Przyjaciele Przedszkola nr 8 w Malborku". Adres do korespondencji- 82-200 Malbork, ul. Mickiewicza 40
Dodane wcześniej
Kraków
Kraków
・Podmiot ogłaszający: Fundacja „The Dogs and Cats” w likwidacji Termin zgłoszenia wierzytelności: 16-03-2018 Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji "The Dogs and Cats" z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000688003 wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.
Szczytno
Szczytno
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego "TLOSI" w Szczytnie (KRS 0000208596 ) z dnia 23.09.2017 r. została z dniem 23 stycznia 2017 r. wszczęta likwidacja Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego "TLOSI". Adres do korespondencji: ul. Polska 8, 12-100 Szczytno Likwidatorem stowarzyszenia została ustanowiona Jadwiga Pijanowska.
Suchy Las
Suchy Las
・Likwidator Fundacji im. Adama Wittmanna z siedzibą w miejscowości Suchy Las (adres: ul. Osiedle Poziomkowe 10G lok.
Białystok
Białystok
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 01/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Promowania Rozwoju w Białymstoku (KRS 0000481397 ) z dnia 9.10.2016 r. została z dniem 30 czerwca 2017 r. wszczęta likwidacja Stowarzyszenia Promowania Rozwoju przy ul. Bacieczki 219/34 w Białymstoku (15-686). Adres do korespondencji: ul. Łukowska 13 m. 3, 04-133 Warszawa.
Warszawa
Warszawa
・Na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 14 października 2016r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pracownia Działań Społeczno - Kulturowych w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Sopot
Sopot
・OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDACJI „MASZ PRAWO” Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE (KRS: 0000448009) WRAZ Z WEZWANIEM WIERZYCIELI DO ZGŁOSZENIA WIERZYTELNOŚCI.
Lublin
Lublin
・Na podstawie uchwały nr 2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wschodni Klaster Doradczo-Usługowy w Lublinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31.01.2018 r. sygn.
Lublin
Lublin
・Na podstawie uchwały nr 2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wschodni Klaster Doradczo-Usługowy w Lublinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31.01.2018 r. sygn.
Kraków
Kraków
・Postawiono Niezależny Związek Zawodowy Pracowników w stan likwidacji w celu jego rozwiązania. Czas do składania ewentualnych roszczeń mija 15 marca 2018 roku. Adres dla korespondencji: ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków likwidator- Marcel Wiewióra, Wojciech Sajdak
Warszawa
Warszawa
・Likwidatorzy Fundacji Kolorowy Uśmiech z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Szczecin
Szczecin
・Podaje się do wiadomości publicznej że na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 12 marca 2017 r. Stowarzyszenie Związek Strzelecki STRZELEC Organizacja Społeczno Wychowawcza Jednostka Strzelecka 4031 Szczecin posiadajaca nr KRS 0000556649 zostało rozwiazane i poddane procedurze likwidacyjnej Likwidatorzy: Agieszka Kowalska, Maciej Kowlaski adres do korespodencji: ul. Borsucza 25 70-887 Szczecin
Lipa
Lipa
・Likwidacja Lipskiej Fundacji Kobiet "TILIA" Lipa Bożena Chamera 12.02.2018r. Podaje się do wiadomości publicznej, że na podstawie uchwały nr 1/2017 Zarządu Fundacji w sprawie likwidacji fundacji z dnia 04.03.2017 r. Lipska Fundacja Kobiet „TILIA” z siedzibą w Lipie, posiadająca numer KRS 0000400696, została poddana procedurze likwidacyjnej. Likwidator: Bożena Chamera – adres do doręczeń: Lipa, ul. Sandomierska 220, 37-470 poczta Zaklików.
Katowice
Katowice
・Na podstawie uchwały nr IV /2017 Walnego Zebrania Członków Śląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Katowicach, z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08.01.2018 r. sygn.
Szczecin
Szczecin
・Podaje się do wiadomości publicznej że na podstawie Uchwały nr2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 30.06.217r .Stowarzyszenie Centrum Sportów Wodnych i Rekreacji - Pasja z siedziba w Szczecinie posiadajace nr KRS 0000425478 zostało rozwiazane i poddane procedurze likwidacyjnej Likwidator: Krzysztof Dworak - adres do doręnczeń : Ul. Tarnobrzeska 40 Szczecin 71-034
Wrocław
Wrocław
・Podaje się do wiadomości publicznej, że na podstawie uchwały nr 5 Zarządu Fundacji w sprawie likwidacji fundacji z dnia 29.08.2017 r. fundacja „ROSNĘ ZDROWO” z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca numer KRS 0000648443, została poddana procedurze likwidacyjnej. Likwidator: Joanna Popowicz - adres do doręczeń: ul. Michałowskiego 23, 51-637 Wrocław. Wskazuje się, że Fundacja nie ma zobowiąząń finansowych.
Ostrowiec Świętokrzyski
Ostrowiec Świętokrzyski
・Likwidator Fundacji Szczęśliwe Dzieci w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Trawna 52 27-400 Ostrowiec Sw. informuje, że z dniem 28.12.2017 r. rozpoczęła się procedura likwidacji Fundacji. Wszelkie roszczenia wobec Fundacj proszę zgłaszać do Likwidatora Pani Żanety Dobruckiej tel. nr 690150710 do dnia 15.02.2018 roku. Likwidator Fundacji Szczęśliwe Dzieci w Ostrowcu Św. Żaneta Dobrucka
Warszawa
Warszawa
・Podaje się do wiadomości publicznej, że na podstawie uchwały Rady Fundacji, z dnia 8 listopada 2017 r., Fundacja Wspierania Rozwoju Kardiologii z siedzibą w Warszawie, posiadająca numer KRS 0000118249, została poddana procedurze liwkidacyjnej. Likwidator: Agnieszka Dąbska - adres do doręczeń: ul. T.Hołowki 3 m 50, 00-749 Warszawa Wskazuje się, że Fundacja nie ma zobowiąząń finansowych.
Płock
Płock
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Na podstawie postanowieniaa Sądu Rejonowego w Warszawie wydział KRS zarządzono wszczęcie liwkidacji Stowarszyzenia Płockich Morsów SEKCJA MRÓZ (KRS 0000374363) z siedzibą w Płocku Adres do korespondencji: ul. Fryderyka Chopina 60/3, 09-402 Płock Likwidatorem stowarzyszenia został ustanowiony Paweł Rusinek
Leżajsk
Leżajsk
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Nr 4/2017 podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dn. 22.06.2017 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia Wschodni Klaster Komunalny w stan likwidacji i jego rozwiązania, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Wschodni Klaster Komunalny z siedzibą w Leżajsku. Numer KRS: 0000501956 Adres do korespondencji: ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.
Dolny Śląsk
Dolny Śląsk
・Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych SIS "Bona Fide" nr KRS-0000338277, informuje o postawieniu w stan likwidacji Stowarzyszenia z dniem 06.06.2017r. Procedura końcowego zamknięcia Stowarzyszenia przypada na 31.03.2018r.
Leszno
Leszno
・Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie o numerze KRS: 0000684196 informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2017.12.29 została rozpoczęta likwidacja Związku. Dane likwidatorów: Adam Budzyła, Zbigniew Czerwiński, Tadeusz Kozak
Mońki
Mońki
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie podjętej Uchwały, Stowarzyszenie Leśna 3 z siedzibą w Mońkach, ul. Leśna 3, jest w likwidacji. Likwidator: Joanna Kulikowska kontakt: stowarzyszenielesna3@gmail.com Ewentualne roszczenia należy składać do dnia 14 lutego 2018r.
Warszawa, Ołtarzew
Warszawa, Ołtarzew
・Likwidator FUNDACJI FORK W LIKWIDACJI z siedzibą w Ołtarzewie, ul. Poznańska 402, 05-850 Ołtarzew, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509390, podaje do publicznej wiadomości, że uchwałą Rady Fundacji Fork i Zarządu Fundacji Fork z dnia 27 września 2017 r. oraz decyzją Dyrektora ICM z dnia 27 września 2017 r., podjęto decyzję o otwarciu likwidacji FUNDACJI FORK.
Pisz
Pisz
・Czy jest organizacja zainteresowana przejęciem Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „SYRIUSZ” Ul. Kopernika 2 12-200 Pisz. Lub pomoc w jego rozwiązaniu.
Gdynia
Gdynia
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 30 stycznia 2018 roku, Polskie Stowarzyszenie Wun Hop Kuen Do Kung Fu z siedzibą w Gdyni (81-346) przy ul. Żeromskiego 26, KRS 0000130550, jest w likwidacji. Likwidator: Szymon Krause, Jacek Tomaszewski Kontakt: biuro@whkd.pl
Radom
Radom
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 01/2018 Zebrania Członków Zarządu Polsko-Ukraińskiej Fundacji MEDIA z siedzibą w Radomie, KRS 0000491436, z dnia 12.01.2018 r. w sprawie likwidacji fundacji wszczęta została likwidacja Polsko-Ukraińskiej Fundacji MEDIA z siedzibą w Radomiu. Likwidatorem stowarzyszenia zostali powołani Nadiia Babenko i Mykola Iefymenko.
Katowice
Katowice
・Likwidator FUNDACJI „INTEGRO” Europejskie Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z siedzibą w 40-008 Katowice, ul. Warszawska 28/4 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292566, podaje do publicznej wiadomości, że uchwałą Rady Fundacji INTEGRO i Zarządu Fundacji INTEGRO z dnia 30 czerwca 2017 r., podjęto decyzję o otwarciu likwidacji FUNDACJI INTEGRO.
Warszawa
Warszawa
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, z dnia 12 grudnia 2017 roku, FUNDACJA PWN z siedzibą w Warszawie (02-460) przy ul. Gottlieba Daimlera 2, KRS 0000450957, jest w likwidacji. Dane i kontakt do likwidatora: Andrzej Nadolski, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
Kraków
Kraków
・Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2017 r. Zarząd Fundacji Przegląd Demokratyczny (KRS 0000682774) z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Jacka 22/48 podjął uchwałę o likwidacji Fundacji. Likwidatorami Fundacji, zgodnie z § 15 Statutu Fundacji, są członkowie Zarządu Fundacji.
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam