Likwidacja NGO
Reklama
Dodane wczoraj
Ożarów Mazowiecki
Ożarów Mazowiecki
・OGŁOSZENIE Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zebrania Członków OŻAROWSKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO, KRS 0000275471, z dnia 20.04.2018 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wszczęta została likwidacja Ożarowskiego Towarzystwa Tenisowego z siedzibą we Ożarowie Mazowieckim. Adres dla korespondencji: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Szkolna 2A.
Dodane wcześniej
Reda
Reda
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2018 w sprawie postawienia Stowarzyszenia SEMA4 w stan likwidacji i jego rozwiązania z dnia 01.03.2018 r. uchwałą Walnego Zebrania członków w/w stowarzyszenia o nr KRS: 0000397505 wszczęta zostaje jego likwidacja. Likwidatorem Stowarzyszenia zostają: Beata Kręciewska oraz Przemysław Kręciewski.
Sierpc
Sierpc
・Sierpieckie Stowarzyszenia „POMAGAM” Centrum Wolontariatu i Inicjatyw Obywatelskich ul. Braci Tułodzieckich 25 09-200 Sierpc KRS: 0000385976 NIP: 7761693606 OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI
Łódź
Łódź
・Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fudacji Edukacji i Rozwoju Step Up z siedzibą w Łodzi (KRS 0000439427) wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.
Suchy Las
Suchy Las
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1 Walnego Zebrania członków Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom KRS: 0000206271, z dnia 23 listopada 2017 r. , w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania, wszczęta została likwidacja Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z siedzibą w Suchym Lesie.
Wrocław
Wrocław
・Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Głuchej "Familia" ( KRS 0000099741) podaje do wiadomości, że w dniu 30.03.2018 Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wroclawiu VI Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia ( na mocy uchwały nr 71/2018 Walnego Zebrania Członków w dniu 06.02.2018). Likwidatorami zostali: Dagmara Kraus, Magdalena Wargin.
Lublin
Lublin
・Stowarzyszenie Wsparcia Rozwoju Edukacji od Przedszkola po Szkołę Seniora” Edukacja Pokoleń” w likwidacji (nr KRS 381496) podaje do wiadomości, iż w dniu 22.03.2018r. Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Eydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie (na mocy Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia i wyborze likwidatora) o rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia.
Gryfino
Gryfino
・Podaje się do publicznej wiadomości Uchwałę nr 1/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17.03.2017 r. o roziązaniu Stowarzyszenia Bezpartyjny Blok Samorządowy w Gryfinie. Nr KRS: 0000291870 Osoba do kontaktu: Andrzej Krzemiński Chwarstnica, ul. Gryfińska 31
Bydgoszcz
Bydgoszcz
・Podaje się do publicznej wiadomości, że Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej Oddział w Bydgoszczy (KRS 092948888) na podstawie Uchwały Nr 1/2017 z dnia 14.10.2017 r. Walnego Zgromadzenia Członków, postawione zostało w stan likwidacji. Likwidatorem Towarzystwa jest Romana Jagła-Dutka. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Towarzystwa w terminie do 30 kwietnia 2018 roku na adres:
Gdańsk
Gdańsk
・Uchwały nr 1/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej w Trójmieście KRS 0000632031 z dnia 06.02.2017 w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej w Trójmieście Adres do korespondencji: ul. Zakopiańska 46/3, 80-139 Gdańsk. Likwidatorami Stowarzyszenia zostali ustanowieni: Bartosz Salwach, Maciej Guz.
Kielce
Kielce
・Zarząd Fundacji Fundacja Wspierania Rodziny "Skała" nr KRS 0000558041 z siedzibą w Kielcach decyzją z dnia 30.03.2018r. postanawia postawić Fundację w stan likwidacji. W związku z powżyszym wzywa się wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia.
Warszawa
Warszawa
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 4/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (KRS 0000333202) z dnia 27.11.2017 w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie.
Katowice
Katowice
・Likwidatorzy Stowarzyszenia Familok z siedzibą w miejscowości Katowice, 40-017, ul. Graniczna 19/4 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2017 roku Walne Zebranie Członków podjęło Uchwałę w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji.
Warszawa
Warszawa
・Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2018 z 02/03/2018 Zarządu Fundacji w sprawie rozwiązania Fundacji oraz postawienia Fundacji w stan likwidacji (Uchwała nr 2/2018) , oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy WA XII NS-REJ.KRS/016030/18/421 z dnia 21 marca 2018 r.
Krasków
Krasków
・Niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 03/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kobiet "Kraskowianki" z dnia 01.01.2018r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 stycznia 2018r.
kraków
kraków
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krakowie KRS 0000032201, z dnia 6.11..2017 r. w sprawie postawienia Związku w stan likwidacji i jego rozwiązania, wszczęta została likwidacja Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krakowie .
Piaseczno
Piaseczno
・Niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Media Lokalne w Piasecznie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 grudnia 2017 r.
Goleniów
Goleniów
・Likwidatorka Fundacji "Czarny Kot" w Goleniowie, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371806, niniejszym zawiadamia, że na podstawie uchwały nr 2/2017 Zarządu Fundacji "Czarny Kot" z dnia 17 listopada
Głogowo
Głogowo
・Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 10/11//2017 Fundatorów Fundacji Pokonać Alergię z siedzibą w Głogowie (numer KRS 0000372567) oraz na podstawie postanowienia VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Toruniu, z dnia 26 marca 2018 r. wszczęta została likwidacja Fundacji Pokonać Alergię.
Kozłowo gm.Sorkwity
Kozłowo gm.Sorkwity
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków STOWARZYSZENIA "Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe "Start" Kozłowo ”, KRS 0000037450, z dnia 25-03-2018r. r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia "Gminny Klub Sportowy Ludowe Zespoły Sportowe "Start" Kozłowo" z siedzibą we Kozłowie.
Olkusz
Olkusz
・Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/12/2017 Zarządu Fundacji Technologii i Inicjatywy Społecznej z siedzibą w Olkuszu (pkt 1 powyższej uchwały), w sprawie rozwiązania Fundacji oraz postawienia Fundacji w stan likwidacji, oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04 stycznia 2018 r.
Katowice
Katowice
・Działając w oparciu o § § 34, 35, 36, 37 Statutu Stowarzyszenia „Klubu Przyjaciół Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje: Walne Zebranie Członków postanawia rozwiązać Stowarzyszenie „Klubu Przyjaciół Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” z dniem 30 maja 2017 roku. 1. Na likwidatorów Stowarzyszenia zostają wyznaczeni członkowie Komisji Rewizyjnej: Marian Ber, Stefan Grad, Andrzej Josiek.
Kraków
Kraków
・Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Młodych Internautów Świat w Oknie z dnia 5 lutego 2018 r. (pkt 1 powyższej uchwały) w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 marca 2018 r.
Gliwice
Gliwice
・Sprawozdanie z likwidacji Fundacji
Warszawa
Warszawa
・Likwidator Fundacji Centrum Edukacyjne Rodziny w Warszawie nr KRS 0000469796 informuje, że od dnia 16.02.2018 r. fundacja znajduje się w stanie likwidacji (sygn. sprawy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy WA.XIII NS-REJ.KRS/005024/18/626 z dn. 16.02.2018) Osoby zainteresowane lub wierzyciele proszeni są o kontakt z likwidatorem Fundacji ks. Andrzejem Krzesińskim po numerem telefonu 607 095 113. Ks. Andrzej Krzesiński
Radom
Radom
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z dn. 20.03.2018r. Stowarzyszenie Stomijne "ILE KOLORU" z siedzibą w Radomiu, przy ul. A . Struga 1 postawiono w stan likwidacji. Likwidatorem zostala wyznaczona Emilia Mróz. Niniejszym wzywa się ewentualnych wierzycieli do zglaszania roszczeń. Termin zgłaszania roszczeń do 30 kwietnia 2018r. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.
Gliwice
Gliwice
・Likwidator Stowarzyszenia Pomocy Linia Nadziei "Splin"w Gliwicach ul. Jagiellońska 21 nr KRS 0000099957 informuje, że od dnia 19.02.2018. stowarzyszenie znajduje się w stanie likwidacji. Osoby zainteresowane lub wierzyciele proszone są o kontakt z likwidatorem stowarzyszenia panią Katarzyną Mitas pos numerem telefonu 604 588075. Katarzyna Mitas
Kraków
Kraków
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 7/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Spartakiada Prawników 2014 z siedzibą w Krakowie (KRS 0000485899) w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, wszczęte zostało postępowanie likwidacyjne Stowarzyszenia Spartakiada Prawników 2014 z siedzibą w Krakowie. Adres siedziby i do korespondencji: ul. Przy Rondzie 3, lok. 2A06, 31-547 Kraków.
Wonorze
Wonorze
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 2/2018 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Kobiet Wonorza z dnia 15.03.2018 rok z siedziba w Wonorzu zostaje postawione w stan likwidacji. Numer KRS 0000563563. W sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Kobiet Wonorza z siedzibą w Wonorzu. Wonorze 36 88-133 Dąbrowa Biskupia
Łódź
Łódź
・Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu FUTHARK Fundacja na Rzecz Popularyzacji Kultury i Biznesu Krajów Nordyckich z dnia 10 listopada 2017 r. (numer KRS 0000427392) o rozwiązaniu tej właśnie Fundacji, wszczęta została likwidacja FUTHARK Fundacja na Rzecz Popularyzacji Kultury i Biznesu Krajów Nordyckich , z siedzibą pod adresem: ul. Styrska 3 lok. 18, 91-404 Łódź.
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam