Organizacja oferuje pracę, współpracę
Warszawa
Warszawa
・Szkoła Podstawowa Specjalna w Warszawie (Wola) dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym poszukuje osób na stanowisko pomocy nauczyciela. Wymagania: Zaangażowanie i chęć do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Umowa na zastępstwo, na czas określony (na 0,5 lub na cały etat). Oferty drogą mailową prosimy przesyłać na adres sps147@wp.pl [sps147@wp.pl]
Poznań
Poznań
・Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni” poszukuje terapeuty zajęciowego do pracowni kulinarnej z ogrodnictwem . Wymagania: wykształcenie wyższe - pedagogika, psychologia, socjologia itp. półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, książeczka sanepidowska, wiedza i umiejętności z zakresu kulinariów i ogrodnictwa, dobra organizacja pracy, kreatywność, empatia.
Więckowice k. Krakowa
Więckowice k. Krakowa
・Fundacja Wspólnota Nadziei działająca na rzecz osób niepełnosprawnych poszukuje specjalisty ds. autyzmu w ramach projektu „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 01.04.2018 – 31.03.2021 r. Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób z autyzmem.
Więckowice k. Krakowa
Więckowice k. Krakowa
・Fundacja Wspólnota Nadziei działająca na rzecz osób niepełnosprawnych poszukuje koordynatora projektu pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 01.04.2018 – 31.03.2021 r. Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Zadania:
Warszawa
Warszawa
・Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty/menadżera projektu pn. „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Wymiar etatu: 1 etat; Miejsce wykonywania pracy: Warszawa. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty/menadżera projektu będzie należało:
Warszawa
Warszawa
・Stowarzyszenie dla Rodzin podejmie współpracę z psychologiem lub pedagogiem, który ma przygotowanie do pracy z młodzieżą, młodymi dorosłymi. Szczególnie potrzebne przygotowanie i doświadczenie w pracy w zakresie problemów wieku dorastania, pracy trenerskiej, indywidualnej, grupowej. Praca w ośrodku Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie Praga-Północ oraz w placówkach współpracujących.
Lublin
Lublin
・Centrum Rozwiązań Biznesowych poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. szkoleń Nr referencyjny: SPS/L/2018 Miejsce pracy: Lublin i województwo lubelskie Główne obowiązki: * Praca przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL * Działania informacyjne i promocja projektu * Rekrutacja uczestników projektu * Obsługa biura projektu * Stały kontakt z uczestnikami projektu
Tuszyn
Tuszyn
・Zakres czynności: * Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie działań inwestycyjnych * Uczestniczenie w przygotowywaniu studium wykonalności * Analiza możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych * prace administracyjno – biurowe związane z pracą spółki i realizacją projektów * przygotowywanie dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie * weryfikacja terminów i rodzajów naborów wniosków
Tuszyn
Tuszyn
・Opis stanowiska: * Praca w terenie w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów * Praca w terenie w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji oświetlenia ulicznego * Udział w opracowywaniu dokumentacji technicznych w zakresie oświetlenia * prace administracyjno – biurowe związane z pracą spółki i realizacją projektów * Uczestniczenie w przygotowywaniu studium wykonalności
Wrocław
Wrocław
・Poprowadź dzieci przez świat nauki! Poszukujemy lektorów do prowadzenia klubów promujących nauki ścisłe w szkołach podstawowych na terenie Wrocławia w klasach 1-3. Podczas zajęć lektorzy przeprowadzają z dziećmi eksperymenty z dziedziny chemii, fizyki czy nauk o świecie. Wymagania: - ważne zaświadczenie o niekaralności - dyspozycyjność w godzinach 13-16:30 (zależnie od wybranego koła)
Kraśnik
Kraśnik
・STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE to organizacja dobroczynna, której celem jest pomoc opuszczonym i osieroconym dzieciom oraz podejmowanie działań umacniających rodziny zagrożone rozpadem. W swojej pracy kierujemy się zasadami Polityki Ochrony Dziecka. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie Stowarzyszenie realizuje z powodzeniem swoją misję w Polsce już od ponad 30 lat. Obecnie poszukujemy:
Zielonka pod Warszawą
Zielonka pod Warszawą
・Fundacja Kolos poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko wychowawca grupy w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (działającej przy szkole podstawowej). Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30.-16.30. w Zielonce (k. Warszawy) na umowę zlecenie. Wymagane wykształcenie pedagogiczne (min. licencjat). Mile widziana znajomość języka angielskiego i umiejętność uczenia go dzieci.
Warszawa
Warszawa
・Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej prowadząca Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz”, schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Warszawie poszukuje pracownika, do którego będzie należało: - prowadzenie spraw mieszkańców przebywających w Mieszkaniach Treningowych, - rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
Krzyżowa
Krzyżowa
・Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego poszukuje 1 osoby na stanowisko: Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.
Warszawa
Warszawa
・Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze w Warszawie poszukuje neurologopedy lub logopedy do pracy z pacjentami dorosłymi z afazja i dyzartrią. Mile widziane doświadczenie w terapii z dysfagii. Pół etatu (około 19 godzin podzielone na dwie lokalizacje: Zakład przy ul. Mehoffera 72/74 i Zakład przy ul. Szubińskiej ). Godziny pracy do ustalenia (ale preferowane do 15.35). Praca od 23.03.2018.
Kraków
Kraków
・Poszukiwany terapeuta zajęciowy (wymagany status studenta) do pracy z seniorami z zaburzeniami pamięci w domu dziennego pobytu. Mile widziana umiejętność gry na instrumencie muzycznym. Praca na umowę zlecenie, raz w tygodniu od 10-14. Życiorys proszę przesyłać na adres: fundacja@alzheimer-krakow.pl
Warszawa
Warszawa
・Stajnia Pociecha poszukuje na stanowisko STAJENNEGO - GOSPODARZA OBIEKTU OBOWIĄZKI - prace porządkowe na terenie obiektu - opieka nad końmi, - obsługa kalendarza jazd konnych, - oprowadzanki dla dzieci, - kontakt z klientem, - sporadycznie prowadzenie lonży WYMAGANIA - osoba niepaląca - doświadczenie w pracy z końmi, Gwarantujemy - stałe zatrudnienie - wynagrodzenie adekwatne do umiejętności - zakwaterowanie na miejscu.
Kraków
Kraków
・Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 31.03.2020 roku, w wymiarze 0,5 etatu Wymagania niezbędne: 1. spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.); 2. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia; 3. co najmniej roczny staż zawodowy na stanowisku psycholog;
Warszawa
Warszawa
・Poszukujemy Psychologa W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Psychologa.
Warszawa
Warszawa
・Poszukujemy Doradcy Zawodowego W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Doradcy Zawodowego.
Poznań + Wielkopolska
Poznań + Wielkopolska
・Zatrudnimy na umowę zlecenie pielęgniarkę lub pielęgniarza, który wyjedzie z nami na letni obóz dla rodziców i dzieci do Rokosowa w terminie 30.06.2018 - 07.07.2018. Łącznie na obozie przebywać będzie 25 par rodzica z dzieckiem (50 osób) oraz 13 osób personelu organizatora (w tym osoba zatrudniona na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza). Wymagane jest posiadanie aktualnych uprawnień do pracy w zawodzie.
Poznań
Poznań
・Fundacja Aktywizacja poszukuje osób na stanowisko: MENTORA USŁUG ASYSTENCKICH Jest to osoba z personelu udzielającego wsparcia uczestnikom projektu i odpowiedzialna za jakość i modelowość wdrożenia wsparcia udzielanego grupie docelowej. ZAKRES ZADAŃ: * Opracowywanie diagnozy uczestnika na podstawie zebranego materiału badawczego podczas wywiadu indywidualnego;
Poznań
Poznań
・PROFESJA to Grupa Kapitałowa działająca w trzech obszarach: rekrutacja, szkolenia, projekty unijne. Realizujemy projekty unijne z obszaru aktywizacji zawodowej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zapewniamy kompleksowe wsparcie oraz bezpłatne szkolenia: językowe, komputerowe, zawodowe. Pomagamy w znalezieniu stażu, pracy, lub w założeniu własnej firmy.
Warszawa
Warszawa
・Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST szuka osób do pracy z dorosłymi osobami z zaburzeniami psychicznymi i osobami (w różnym wieku) z niepełnosprawnością intelektualną w tym zaburzeniami ze spektrum autyzmu. obecnie poszukujemy:
Poznań
Poznań
・Fundacja Aktywizacja poszukuje osób na stanowisko: TRENER/KA AKTYWNOŚCI Wsparcie trenera/ki aktywności to usługa skierowana do osób niesamodzielnych z niepełnosprawnościami polegająca na podejmowaniu określonych działań aktywizacyjnych rozwijających umiejętności społeczne, interpersonalne i komunikacyjne. Jej podstawą jest zindywidualizowana praca trenera/ki aktywności z Klientem w oparciu o przygotowany plan działania.
Białystok
Białystok
・FUNDACJA AKTYWIZACJA poszukuje osoby na stanowisko SPECJALISTA/KA DS. WSPARCIA W REGIONACH (Białystok) JEŻELI: * interesuje Cię praca w dużej organizacji pozarządowej z ponad 25-letnią tradycją i dokonaniami w zakresie aktywizowania osób z grup defaworyzowanych, * masz co najmniej 2-letnie doświadczenie w koordynowaniu lub realizacji projektów, * interesują Cię technologie cyfrowe i ich wykorzystanie w życiu codziennym i społecznym,
Warszawa
Warszawa
・Polska Akcja Humanitarna poszukuje kandydata/kę na stanowisko: SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI Informacje Podstawowe * Nazwa stanowiska: Specjalista ds. komunikacji * Lokalizacja: Warszawa * Stanowisko Nadrzędne: Kierownik Komunikacji * Wymiar: pełny etat Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za: * planowanie i prowadzenie komunikacji poprzez kanały społecznościowe;
Świętochłowice
Świętochłowice
・Nasza Fundacja bierze udział w kampanii Kilometry Dobra 2018, potrzebujemy koordynatora i osób wspierających te działania. Proszę o kontakt pod nr tel 698748548
Warszawa
Warszawa
・#Warszawa [https://web.facebook.com/hashtag/warszawa?source=feed_text] Poszukiwany pedagog-reedukator do świetlicy socjoterapeutycznej na Wilanowie Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii w Wilanowie zatrudni: PEDAGOGA - REEDUKATORA na 1/2 etatu. Zakres obowiązków: - prowadzenie zajęć korekcyjno-wyrównawczych indywidualnie i grupowo dla dzieci w wieku 6-16, - pomoc w odrabianiu lekcji,
Warszawa
Warszawa
・Fundacja Wolna Szkoła powiększa grupę przedszkolną, w związku z tym poszukuje osoby do pracy w grupie przedszkolnej . Pracę można będzie rozpocząć jeszcze w tym roku szkolnym. Potrzebujemy nauczyciela/ki prowadzącej grupę, gotowego na zaangażowanie czasowe i wzięcie odpowiedzialności za bycie nauczyciele/ką prowadzącą. Wymagania:
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam