Organizacja oferuje pracę, współpracę
Reklama
Czubin, pow. pruszkowski
Czubin, pow. pruszkowski
・Dom Pomocy Społecznej w Czubinie z siedzibą pod adresem 05 – 840 Brwinów, Czubin 13 zatrudni osobę na stanowisko psycholog w niepełnym wymiarze czasu pracy lub w pełnym wymiarze czasu pracy – odpowiednio do potrzeb pracodawcy Wymagania niezbędne - wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku psycholog/terapeuta;
Warszawa
Warszawa
・Specjalista RODO do obsługi programu stypendialnego poszukiwany.
Łódź
Łódź
・FUNDACJA AKTYWIZACJA poszukuje osoby na stanowisko DORADCA/CZYNI ZAWODOWY/A (1 etat) (Łódź) JEŻELI: * interesuje Cię praca w dużej organizacji pozarządowej z ponad 27-letnią tradycją i dokonaniami w zakresie aktywizowania osób z grup defaworyzowanych, * posiadasz co najmniej roczne doświadczenie w realizacji działań zmierzających do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością,
Warszawa
Warszawa
・Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko specjalisty ds. projektów w biurze w Warszawie. Zakres obowiązków: * kompleksowe wdrażanie i koordynacja projektów współfinansowanych ze środków UE * współpracy przy przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych m.in. z zakresu edukacji, aktywizacji zawodowej, integracji społecznej * współpraca z lokalnymi partnerami Oczekiwania:
Chodzież
Chodzież
・Jesteśmy grupą przedsiębiorstw i organizacji o uznanej pozycji na rynku realizacji projektów unijnych. Realizujemy projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: aktywizacyjne, dotacyjne, włączenia społecznego, językowo-komputerowe.
Legnica
Legnica
・W związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów EFS (RPO i POWER) poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko: Koordynator projektu EFS ZAKRES ZADAŃ: * Koordynowanie i zarządzanie projektem EFS (RPO lub POWER), * Sporządzanie umów, formularzy oraz dokumentacji projektowej, * Rekrutacja uczestników, promocja projektu, prowadzenie ewidencji, * Nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z ustalonym budżetem
Legnica
Legnica
・W związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów EFS poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko: Asystent koordynatora projeków EFS ZAKRES ZADAŃ: * Pełnienie funkcji asystenta koordynatora w projekcie EFS, * Przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnych oraz rekrutacji uczestników projektu, * Organizacja doradztwa, szkoleń, staży, pośrednictwa pracy, * Sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej,
Warszawa
Warszawa
・Śmiech traktujemy na serio – to nasze motto! Czerwone Noski Klown w Szpitalu to organizacja, która za pomocą humoru i uśmiechu niesie pomoc chorym dzieciom. Specjalnie do tego celu przygotowani artyści regularnie odwiedzają małych pacjentów w szpitalach, aby bezpośrednio przy ich łóżkach prowadzić art terapię. Czerwone Noski są partnerem Red Noses International. www.czerwonenoski.pl [http://www.czerwonenoski.pl]
Warszawa
Warszawa
・OGŁOSZENIE PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJE KANDYDATA/KI NA STANOWISKO STARSZEGO EKSPERTA DS. PROJEKTÓW - EKSPERTA WIODĄCEGO PEŁNIĄCEGO ROLĘ LIDERA ZESPOŁU DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU KONCEPCYJNEGO UE POWER „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY” W WYMIARZE 108 GODZIN MIESIĘCZNIE
Warszawa
Warszawa
・Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" w Warszawie - typ A przy ul. Grojeckiej 109 tj. dzienny ośrodek wsparcia dla osób przewlekle chorujących psychicznie poszukuje pracownika na stanowisko TERAPEUTA Wymagania formalne: - ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, praca socjalna lub podobne,
Lublin
Lublin
・Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów Do projektu zapraszamy osoby: -NIEPEŁNOSPRAWNE- warunek konieczny, -w wieku 18-67 lat, -bierne zawodowo, -zarejestrowane w Urzędzie Pracy -zamieszkujące województwo Lubelskie Oferujemy: - szkolenie z zakresu pracownik biurowy (80h) - 3 miesięczny staż -stypendium stażowe (1850ł netto) i szkoleniowe (531 netto) -zwrot kosztów dojazdu, -Ubezpieczenie NNW.
Braniewo
Braniewo
・Innowacyjne Centrum Rozwoju w ramach realizacji Projektu UE poszukuje: Szkoleniowca do przeprowadzenia szkolenia na stanowisko: "Pracownik biurowy z elementami administracyjnymi": -80 h szkolenia stacjonarnego (Braniewo) oraz -48h szkolenia stacjonarnego (Braniewo) z modułu ICT Zakres obowiązków: -przygotowanie materiałów szkoleniowych, -testów wiedzy, -przeprowadzenie szkolenia, -opieka nad grupą.
Wrocław
Wrocław
・Szukamy do naszej społeczności Dorosłego czyli osoby, która towarzyszy dzieciom w codziennym rozwoju. Proponujemy: - pracę z dziećmi w wieku 6-15 lat ze szczególnym wsparciem (mentoringiem) najmłodszych, będących w edukacji wczesnoszkolnej (nie są konieczne uprawnienia pedagogiczne) - ciągły rozwój zawodowy i osobisty (szkolenia, regularna superwizja) - pracę w trybie 6 godzin dziennie Zapraszamy do kontaktu, jeśli jesteś osobą która:
Warszawa
Warszawa
・Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poszukuje metodyczki/metodyka ds. szkoleń w projekcie „Misja: programowanie – podregion ciechanowski”.
Łódź
Łódź
・Fundacja "Krwinka" zatrudni osobę do sprzątania biura dwa razy w tygodniu, po dwie godziny.
Warszawa
Warszawa
・Fundacja Habitat for Humanity Poland zatrudni Specjalistę ds. Najmu Społecznego w ramach projektu HomeLab – Model Społecznego Przedsiębiorstwa Najmu jako zintegrowanych usług w zakresie mieszkalnictwa i zatrudnienia” (ENG: HomeLab – Integrated Housing and Labour Services in the Social Rental Enterprise Model) .
Wrocław/Polkowice/Świdnica
Wrocław/Polkowice/Świdnica
・Fundacja Eudajmonia zatrudni SPECJALISTĘ DS PROMOCJI Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: * Doskonała znajomość narzędzi PR i narzędzi marketingowych, * Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu działań promocyjnych, * Kompetencje i doświadczenie w redakcji tekstów informacyjnych i promocyjnych, * Samodzielność, kreatywność i bardzo dobra organizacja pracy, * Umiejętność pracy w zespole, * Wysokie zdolności interpersonalne,
Wrocław/Polkowice/Świdnica
Wrocław/Polkowice/Świdnica
・Fundacja Eudajmonia zatrudni: Specjalistę ds. rekrutacji uczestników Projektu UE Miejsce pracy: dolnośląskie ZADANIA: * aktywne rekrutowanie uczestników do projektów unijnych * kompletowanie dokumentacji rekrutacyjnej * organizowanie i prowadzenie spotkań rekrutacyjnych uczestników do projektu * przekazywanie informacji na temat Projektu i warunków uczestnictwa, rodzaju wsparcia oraz wymagań stawianych przed Uczestnikami Projektu
Mrowiny
Mrowiny
・Fundacja Eudajmonia poszukuje Kandydatów na stanowisko: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY/OPIEKUN Miejsce pracy: DOM KRÓTKIEGO POBYTU Powiat świdnicki
Warszawa
Warszawa
・Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego poszukuje kandydata do pracy na stanowisku PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO DZIAŁU POMOCY SPECJALISTYCZNEJ – SEKCJI WSPIERANIA RODZIN w zakresie realizacji projektu pn. „Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin”, realizowanego w okresie 01.06.2018 r. – 31.05.2021 r.
Warszawa
Warszawa
・Sprawnie i efektywnie działająca organizacja pozarządowa zajmująca się pomocą w miejscach kryzysów humanitarnych i pomocą rozwojową poszukuje specjalistki/specjalisty ds. promocji i kontaktów z mediami. [http://pcpm.org.pl/polskie-centrum-pomocy-miedzynarodowej/praca-w-fundacji-pcpm]
Warszawa
Warszawa
・OPIS STANOWISKA: * Wstępna analiza możliwości uzyskania pożyczki przez klientów z sektora ekonomii społecznej - m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy (np. pod kątem kryteriów formalnych, przeznaczenia pożyczki, sytuacji finansowej organizacji); * Weryfikowanie dokumentacji pożyczkowej przesyłanej przez klientów;
Warszawa, mazowieckie
Warszawa, mazowieckie
・Fundacja Pociechom [http://www.pociechom.org.pl] poszukuje hipoterapeuty/hipoterapeutki Poszukujemy osoby z uprawnieniami i doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami do prowadzenia zajęć z hipoterapii.
Wrocław
Wrocław
・Misją Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka jest wspieranie rozwoju osobowości i kreatywności młodego pokolenia, ułatwienie dostępu do kultury wszystkim dzieciom oraz odkrywanie poprzez sztukę szlachetnych wartości. Szukamy specjalisty ds. rozliczeń, który zechce wraz z nami realizować naszą misję. Specjalista ds. rozliczeń pełni ważną rolę w Organizacji, ponieważ odpowiada za prawidłowe rozliczanie projektów. Główne zadania
Zakopane
Zakopane
・Stanowisko: Wychowawca Miejsce pracy: Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem GŁÓWNE ZADANIA: Opieka nad dziećmi i prowadzenie zajęć, buduje stabilną relację z każdym dzieckiem, organizuje codzienne życie rodzinne, zaspokaja potrzeby rozwojowe i emocjonalne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje dzieciom czas wolny. NASZE WYMAGANIA:
Warszawa
Warszawa
・Warszawski Dom pod Fontanną (WDpF) to dzienna placówka samopomocy, prowadzona siłami członków (osób doświadczających zaburzeń zdrowia psychicznego) oraz nielicznych pracowników. W Warszawie działamy od 2001 roku. Aktualnie do zespołu pracowniczego poszukujemy pracownika, który podjąłby się prowadzenia działań Sekcji Obsługo Domu. Oferujemy:
Cała Polska
Cała Polska
・Jesteśmy grupą przedsiębiorstw i organizacji o uznanej pozycji na rynku realizacji projektów unijnych. Realizujemy projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: aktywizacyjne, dotacyjne, włączenia społecznego, językowo-komputerowe.
Wieliczka
Wieliczka
・Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Punkcie Interwencji Kryzysowej Wymagania formalne: a) wykształcenie wyższe psychologiczne, b) ukończona szkoła psychoterapii lub w trakcie procesu certyfikacji, c) posiadane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe, d) dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Katowice
Katowice
・Fundacja Szansa dla Niewidomych poszukuje pracownika do oddziału w Katowicach: Zakres obowiązków: * wykonywanie prac merytorycznych i organizacyjnych w Fundacji * aktywny udział w realizacji projektów * dbałość o prawidłowy obieg dokumentów oraz przepływu informacji * organizacja konferencji, szkoleń, spotkań, podróży * prowadzenie dokumentacji merytorycznej * wdrażanie nowych inicjatyw w celu rozwoju Fundacji
Kraków
Kraków
・Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nawiąże współpracę ( umowa zlecenie) z dyspozycyjną, doświadczoną, osobą posiadającą prawo jazdy kategorii B – na stanowisko "kierowca". Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres: krakow.dyrektor@pck.org.pl [krakow.dyrektor@pck.org.pl]
Reklama
Regiony
Kategorie
Ogłoszenia na adres e–mail
W każdy poniedziałek i czwartek. Nie przegap interesujących Cię ogłoszeń, trzymaj rękę na pulsie.
Zamawiam